Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill att det tas mer hänsyn till hur ett 14 våningar högt hotellkomplex påverkar stadsbilden och vill se andra möjligheter till gestaltning, skriver Ingela Svensson (V), Marie Lindén (V) och Lasse Sundberg (V).
Vi vill att det tas mer hänsyn till hur ett 14 våningar högt hotellkomplex påverkar stadsbilden och vill se andra möjligheter till gestaltning, skriver Ingela Svensson (V), Marie Lindén (V) och Lasse Sundberg (V).

Vi kan inte stödja förslaget om Västerport

En byggnad skulle sticka upp som en solitär pinne, skriver Ingela Svensson (V), Marie Lindén (V) och Lasse Sundberg (V).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den 15 juni fattas beslut om detaljplan för etapp 1, Västerport, i Varbergs fullmäktige. Det innebär bland annat att beslut om det 14 våningar höga hotellet tas. En byggnad som skulle sticka upp som en solitär pinne, mitt i en mycket känslig kulturmiljö. Var kommer detta arkitektoniska vurmande för höga byggnader ifrån? Är det en naturlag att varje stad måste ha en skyhög byggnad som drar blickarna till sig men samtidigt förminskar och skymmer omkringliggande byggnader? Man kan också undra vem som egentligen vill ha denna stadsutveckling, som så tydligt förändrar Varbergs vy, karaktär och utblick mot såväl havet som fästning.

Under den tid som gått, från det att det vinnande hotellförslag presenterades och fram till dags datum, har flera instanser uttryckt stark tveksamhet och ogillande till framför allt hotellets höjd och dominans på platsen. Däribland Kulturmiljö Halland, som vid upprepade tillfällen påtalat att hotellets höjd på 49,5 meter strider mot plan- och bygglagens krav på utformning och placering med hänsyn till kulturvärden. Förslaget går även emot kommunens egna intentioner om att inte påverka miljöer där riksintresse finns.

Varbergs stad med Fästningen, som har sitt ursprung i tidig medeltid, är en av Sveriges bäst bevarade äldre historiska stadsmiljöer. Det är inte konstigt att det reageras starkt på förslag som gör anspråk på denna känsliga plats. Otaliga insändare har gått att läsa såväl i tidning som i sociala medier om vad medborgare tycker om planen och framförallt hotellet.

Vänsterpartiet anser därför att man bör tillämpa största möjliga försiktighet då man planerar för nybyggnation i ett så känsligt område. Vi vill att det tas mer hänsyn till hur ett 14 våningar högt hotellkomplex påverkar stadsbilden och vill se andra möjligheter till gestaltning. Vi kan inte stödja förslaget i sin nuvarande utformning. Det hade tjänat vår stad väl, med ett justerat planförslag, där hotellet får en mer underordnad gestaltning i förhållande till sin omgivning.

Ingela Svensson (V)

Ordförande Vänsterpartiet Varberg

Marie Lindén (V)

Vice ordförande Vänsterpartiet Varberg

Lasse Sundberg (V)

Gruppledare Vänsterpartiet Varberg