Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Robin Aron
Bild: Robin Aron

Verkligheten kan vara obekväm

Verkligheten kan vara obekväm

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Att utgå från verkligheten är bättre än att hitta på

Glenn Wahle skriver den 13/3 ”Att utgå från verkligheten är bättre än att hitta på”. Det verkar som han inte har några sakargument.

Glenn Wahle undrar vilka beslut som gjort O1, O2, R1 och R2 olönsamma. Har han inte följt med i debatten de senaste åren?

- Den nytillträdda S/MP-regeringen beordrade Vattenfall att avbryta projekteringen av ny kärnkraft.

- Beslutet att höja effektskatten med 17%.

- Subventioneringen av ”förnybar” elproduktion.

- Målsättningen ”100% förnybar elproduktion”.

- Icke-beslutet att inte ge garanti för att driften av reaktorerna skulle få fortsätta efter en säkerhetsuppgradering. De fyra reaktorerna hade drifttillstånd som gällde fram till 2020-talet. Med den politiska inriktning som uttrycks i besluten ovan är det naturligt att ägarna bedömde det som sannolikt att förlängt drifttillstånd inte skulle beviljas och att därmed de investeringar som behövdes för att fortsätta driften efter 2020 skulle behöva skrivas av på bara några få år.

Glenn Wahle har rätt i att fossila bränslen i elproduktionen har minskat. Han kallar det för ”väldigt mycket” när det gått från ca 5 procent till ca 1 procent. Anledningen, att man bytt från kol till sopor/biobränslen i några kraftvärmeverk har inget att göra med vare sig kärnkraft eller vindkraft.

Glenn Wahle beskriver hur vattenkraften varierar stort, 10–11 GW, under kort tid, något dygn. Detta på grund av de stora variationerna i vindkraft. Ja, det är rätt. Det medför stora påfrestningar på miljön vid älvarna när flödena varierar så mycket under så kort tid. Vi närmar oss gränsen för vad vattenkraften klarar av att reglera. Den totala vattenkraften ligger på ca 16 GW, varav ca 13 är möjliga att använda för reglering. Det är alltså inte mer är 2-3 GW ”kvar”.

Glenn Wahle avslutar med att påstå Danmark och Tyskland bara kan exportera el när det blåser bra. Om han har rätt innebär det att vi oftast inte kan få någon hjälp därifrån när våra egna vindkraftverk står stilla, eftersom det är vanligt att vindförhållandena är rätt lika över stora områden i norra Europa.

Lars A