Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gravar utan gravrättsinnehavare är ämne för debatt. Bild: Henrik Montgomery/TT

Vem ska ta kostnaden för gravskötseln?

Hanteringen av gravplatser som saknar gravrättsinnehavare har väckt debatt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

När Svenska kyrkan skildes från staten bestämdes att kostnader för skötsel av våra kyrkogårdar skall betalas genom uttag av en begravningsavgift som för närvarande är 0,25 kronor per skattekrona, medan den grundläggande kyrkliga verksamheten skall betalas genom en kyrkoavgift från medlemmarna i Svenska kyrkan som för närvarande är 1.26 kronor per skattekrona i Falkenbergs pastorat.

Hanteringen av gravplatser som saknar gravrättsinnehavare samt hur vi bevarar vår rika kulturhistoria på våra kyrkogårdar har blivit frågor som engagerat flera inom Falkenbergs pastorat. Pastoratet har dels att följa gällande säkerhetsbestämmelser och dels följa begravningslagens bestämmelser som bland annat säger att dödsboet till den avlidne skall inom sex månader utse vem eller vilka som skall vara gravrättsinnehavare. När det inte finns någon som gravrätten kan gå över till skall gravrätten efter viss tid anses återlämnad till upplåtaren.

Falkenbergs pastorat hade enligt senaste årsredovisning 26 101 gravar på våra 29 kyrkogårdar. Under 2019 tillkom det 276 nya gravsättningar. I augusti 2019 var det 2 451 gravar, varav 1 700 var nedlagda eller stöttade på grund av gällande säkerhetskrav, som saknade gravrättsinnehavare. Detta kan jämföras med att det på skogskyrkogården i Falkenberg finns för närvarande cirka 3 000 upplåtna gravplatser. Förslag har då ställts om att pastoratet borde ta över den framtida skötseln av dessa gravrättslösa gravar/gravstenar som nästan är i nivå med pastoratets största kyrkogård. Detta innebär bland annat att åtgärda eventuella säkerhetskrav som kan ligga på en kostnad på mellan 550-10 000 kronor per gravsten och annan gravskötsel för all framtid. Eftersom begravningslagen i dag inte tillåter att dessa kostnader tas ut av dem som betalar begravningsavgift så återstår att lägga dessa kostnader på kyrkoavgiften och därmed blir det dem som är medlemmar i Svenska kyrkan som får betala.

Kyrkogårdsförvaltningen har försökt att göra en grov uppskattning av kostnaderna för dessa gravrättslösa gravar/gravstenar om vi skulle bestämma oss för att ta över ansvaret och de ligger på cirka 1 miljon per år. I beräkningarna ligger inga kostnader för eventuella nya tillkommande gravrättslösa gravar eller för eventuella utbyggnader av kyrkogårdar i framtiden. Om pastoratet väljer vägen att ta över ansvaret för dessa gravrättslösa gravar/gravstenar kan man nog anta att flera av våra nuvarande gravrättsinnehavare väljer att inte vara gravrättsinnehavare om pastoratet skulle åta sig att sköta begravningsplatsen utan kostnad.

Om vi skall stå för kostnaderna för våra gravrättslösa gravar tillsammans med ett ökat underhåll av våra kyrkor i en tid då antalet medlemmar i Svenska kyrkor ständigt minskar kräver detta kyrkoavgiftshöjningar inom en snar framtid eller att en stor del av den fina verksamhet som bedrivs i dag skulle behöva avvecklas.

Det pågår en diskussion mellan riksantikvarieämbetet och kammarkollegiet vilka gravar/gravstenar som skall anses kulturhistoriskt värdefulla. Det finns starka skäl att stödja kravet på en liberalare syn på vad som anses som kulturhistoriskt värdefulla gravar/gravstenar. Då skulle alla församlingsbor solidariskt vara med och betala för att vi bevarar den rika kulturhistoria som finns på våra kyrkogårdar genom ökad begravningsavgift och att kyrkoavgiften går till det den är avsedd för nämligen till den grundläggande kyrkliga verksamheten i våra församlingar.

Stig Agnåker