Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
De enskilda byggloven handlar nästan alltid om att stycka av en bit mark på en gård för att möjliggöra för barn eller anhöriga att få ett eget boende på Varbergs landsbygd, skriver debattörerna. Bild: Helena Landstedt/TT
De enskilda byggloven handlar nästan alltid om att stycka av en bit mark på en gård för att möjliggöra för barn eller anhöriga att få ett eget boende på Varbergs landsbygd, skriver debattörerna. Bild: Helena Landstedt/TT

Varför vill S inte bygga i Veddige?

Möjligheten till rationellt jordbruk påverkas sällan eller aldrig av dessa beslut.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

”Hela kommunen lever och utvecklas” lyder ett av kommunfullmäktiges nya målområden för perioden 2020 till 2024. Inte helt förvånande är vi i Centerpartiet särskilt nöjda med detta eftersom det sätter en tydlig press på hela kommunorganisationen att arbeta med ”hela kommunen”-perspektivet.

En av de viktigaste förutsättningarna för utveckling i serviceorter, kyrkbyar och på landsbygden är tillgången till bostäder och därför är det en prioriterad fråga för oss. Vi är helt eniga om detta i alliansen och man skulle lätt kunna tro att även socialdemokraterna tycker så när man lyssnar på deras inlägg i kommunfullmäktige. Vad man säger är dock en sak och hur man agerar en helt annan.

En av de orter som länge väntat på att få till ny bostadsbyggnation är Veddige. Tyvärr begränsas möjligheten till utbyggnad på grund av kapaciteten i reningsverket, men VIVAB har meddelat att man kommer kunna släppa på omkring 140 nya bostäder efter en uppgradering. På lite längre sikt behöver det däremot dras en ny ledning till antingen Sunvära eller Varberg Nord för att klara VA-försörjningen.

För oss i Alliansen är det en självklarhet att vi nu ska släppa fram nybyggnation i Veddige när möjligheten finns, men så är det inte för socialdemokraterna. När frågan om planbesked för området Ramstorp var uppe till beslut i byggnadsnämnden i december valde socialdemokraterna istället att rösta nej. Genom att släppa fram Ramstorp kan 60 nya bostäder byggas inom några års sikt och då finns det fortfarande utrymme till VFAB:s planerade förtätningsprojekt samt ytterligare några bostäder alternativt utökning av industriverksamheter.

Veddige är dock inte det enda landsbygdsärendet som socialdemokraterna sagt nej till i byggnadsnämnden. Under 2019 har man varit oenig med alliansen och valt att rösta nej till byggnation på landsbygden i 15 enskilda bygglov samt ett planbesked för 10-15 bostäder. De enskilda byggloven handlar nästan alltid om att stycka av en bit mark på en gård för att möjliggöra för barn eller anhöriga att få ett eget boende på Varbergs landsbygd. En utveckling som vi i Centerpartiet naturligtvis ser positivt på.

Socialdemokraterna försöker ofta motivera sin njugga inställning till att man hellre vill bevara jordbruksmarken än att låta människor bosätta sig på landet, men det visar bara på deras okunskap i frågorna. Visst förekommer det att man styckar av en bit mark från en åker eller äng, men sällan på högproduktiv mark och aldrig mitt i en åker. Möjligheten till rationellt jordbruk påverkas sällan eller aldrig av dessa beslut.

Däremot har Socialdemokraterna vid flera tillfällen visat sig vara beredda att släppa fram stora bostadsområden på Varbergs absolut bästa jordbruksmark i anslutning till centralorten när vi i centerpartiet har sagt nej. Det gäller exempelvis omfattande markområden i östra Träslöv och öster om Jonstaka. Hundratals hektar produktiv jordbruksmark i anslutning till staden är alltså inget problem medan ett halvt hektar i hörnet av en åker på landsbygden ofta ses som otänkbart.

I Centerpartiet kommer vi att fortsätta arbeta för utveckling i hela kommunen och Veddige är en av de orter där vi ser att mycket kommer att hända under de kommande åren. Den nya stationen i Väröbacka och den planerade cykelbanan mellan orterna kommer i högsta grad att bidra till en ökad attraktivitet. Därmed säger vi också ja till ny bostadsbyggnation i Veddige. Det är verkligen på tiden!

Christofer Bergenblock (C)

1:e vice ordf. Kommunstyrelsen

Christian Persson (C)

ordf. Byggnadsnämnden