Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Varberg är en synnerligen värdefull del av det nationella svenska kulturarvet, skriver representanter för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Bild: Annika Karlbom
Varberg är en synnerligen värdefull del av det nationella svenska kulturarvet, skriver representanter för Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Bild: Annika Karlbom

Varbergs unika stadsbild hotas av nybygge

Med förvåning läser vi om Varbergs kommuns braskande planer för den nya stadsdelen ”Västerport”, skriver Henrik Sandevärn och Sten Nilsson från Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varberg är en av Sveriges och Nordeuropas bäst bevarade gamla stadsmiljöer. Staden, fästningen och dess miljöer är riksintresse och skyddas i lag. Varberg är en synnerligen värdefull del av det nationella svenska kulturarvet.

Nu hotas det av ett spektakulärt kommunalt nybyggnadsförslag kallat ”Västerport”. Den medeltida fästningen vid havet och den gamla stadskärnan på landsidan innanför vallarna är ålderdomliga arketyper och karaktärsskapande grunddrag i Varbergs urgamla stadsbildning. I denna skepnad har Varbergs karaktär bevarats genom århundraden. Staden har spelat viktig roll i vår historia. I Varberg skapades även svensk konsthistoria. På ett mästerligt sätt fångade Varbergsskolans målare Bergh, Kreuger och Nordström kvaliteterna i Varbergs landskap och miljöer i stämningsfulla konstverk åren 1893-96. Motivmiljöerna kan upplevas än i dag. Som ett smycke står det vackra kallbadhuset kvar från 1800-talets kurortsepok.

Anrik historia, autenticitet och genuin klassisk stadsrumsmiljö i skön förening. Varberg är idag ett av landets främsta nationella kulturarv.

Svenska Byggnadsvårdsföreningen/SBF, är en oberoende riksomfattande förening med säte i Stockholm. SBF verkar för att skydda kulturarvet, yttrar sig över statliga utredningar mm, samt verkar för utbildning, hantverk och kvalitet i äldre och ny bebyggelse. Med förvåning läser vi om Varbergs kommuns braskande planer för den nya stadsdelen ”Västerport”. På kommunens hemsida visas spektakulära bilder av den nya bebyggelsen, tänkt att uppföras i ett provocerande utmanande framskjutet läge mot vattnet norr om fästningen.

Bebyggelsen består av höghuskluster, tätt stående i 6-7 våningar, moduler staplade på varandra, betongkonstruktioner, sterila markytor. Över alltihop reser sig en skyskrapa i 14 våningar.

Det är storskaligt, svulstigt, repetitivt, monotont, artfrämmande och avviker kraftigt från den befintliga småskaliga provinsiella stadsbilden. I kommunens illustrationer har den klassiska låga siluetten av gamla staden och fästningen utraderats. Det går helt enkelt inte att känna igen den historiska staden Varberg i bilderna. Miljöpåverkan är uttalat negativ.

Med anledning av risk för påtaglig skada på riksintresset Varberg har SBF yttrat sig över planen. I yttrandet konstateras att den föreslagna bebyggelsen avviker markant från det gamla stadsmönstret med skada på stadsbilden som följd. Bland annat innebär det exponerade läget vid strandlinjen en klar avvikelse mot den gamla staden som förlades på skyddat avstånd från havet. Den nya bebyggelsen skulle även konkurrera ut fästningen som monument och stadens viktiga historiska landmärke. En sådan avvikande gestaltning i skala, placering, och utseende som ”Västerport” uppvisar är oacceptabel. Detta är inte förenligt med lagkravet att tillgodose riksintressets anspråk enligt miljöbalken och PBL.

Förslaget ”Västerport” visar en anmärkningsvärd brist på respekt för kulturarv av högsta nationella klass och är ett skandalöst exempel på hur lagstiftningen, nationella miljömål och länsantikvarien har ignorerats i planärendet. Den nya bebyggelsens samlade negativa inverkan på stadsbilden skulle vara förödande. Planförslaget är enligt SBF lagstridigt och måste därför stoppas.

Henrik Sandevärn

Sten Nilsson

länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen