Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

I Halland inriktar man sig just nu på att bekämpa jätteloka och skunkkalla. På bilden en jätteloka som efter besprutning färgats röd. (Bilden är inte tagen i Halland). Bild: David Magnusson / SvD / TT

Varbergs kommun är med i samarbeten mot invasiva arter

Vi vill gärna ha allmänhetens hjälp.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Vad görs mot invasiva arter?"

Invasiva arter är mycket riktigt en viktig fråga, som behöver hanteras över kommungränserna. Kustkommunerna i Halland och Hallands botaniska förening driver därför ett så kallat LONA-projekt för att identifiera vilka invasiva växtarter som innebär ett problem i Halland, hur vi bör agera för att bekämpa dem och förhindra deras spridning. Vi har hittills identifierat 22 växtarter som vi bedömer utgör ett problem i Halland, både arter som är förbjudna inom EU och andra invasiva arter.

På nationell nivå är arbetet med att begränsa och bekämpa invasiva arter under uppbyggnad. En ny svensk förordning om invasiva arter trädde i kraft 1 januari 2019. Länsstyrelsen pekas ut som tillsynsmyndighet, vilket innebär att länsstyrelsen genom tillsyn ska kontrollera att förordningen efterlevs och att bekämpning av förbjudna arter utförs. Varje fastighetsägare har ett ansvar för att bekämpa förbjudna invasiva arter på sin egen fastighet. Fastighetsägaransvaret gäller alla, dvs både kommuner, fastighetsbolag och privatpersoner. Kommunerna har en viktig roll som fastighetsägare, men även som ansvariga för hushållens avfallshantering och vid hantering av till exempel massor. Under sommaren har de större återvinningscentralerna i Varberg och Falkenberg utrustats med separata containrar för omhändertagande av invasiva växtarter. Kommunerna i Halland arbetar i dagsläget med riktade bekämpningsåtgärder mot framförallt jätteloka och skunkkalla på kommunal mark, men förhoppningen är att det pågående LONA-projektet ska göra arbetet effektivare och mer målinriktat.

Vi vill gärna ha allmänheten till hjälp för att kartlägga invasiva arter i naturen. Det är till stor hjälp att veta var de finns för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka deras utbredning. Har du stött på en invasiv art så rapportera gärna vad du sett till www.invasivaarter.nu. Mer information finns på respektive kommuns hemsida, sök på invasiva arter.

Rasmus Kaspersson

kommunekolog Varbergs kommun

Hanna Ångman

kommunekolog Kungsbacka kommun

Martin Berntsen

kommunekolog Falkenbergs kommun

Ingela Danielsson

kommunekolog Falkenbergs kommun

Ann-Charlotte Abrahamsson

kommunekolog Halmstads kommun

Torsten Kindt

miljöstrateg Laholms kommun