Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Varbergs församling vill verka för ett fortsatt stort förtroende bland allmänheten och medlemmarna i Svenska kyrkan, skriver insändarskribenten.

Varbergs församling vill vara varsam med kyrkoavgiften

Lämpligheten att skänka pengar till XR Sverige har diskuterats i kyrkorådet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

till ”En församlingsmedlem som dagligen följer de engelska nyheterna och som tror att klimatfrågan inte gynnas av XR:s aktioner

Insändarskribenten frågar i insändaren hur kyrkofullmäktige i Varberg ”i framtiden kan förhindra att gåvor skänks till organisationer som saknar anknytning till den kyrkliga verksamheten”.

Kyrkofullmäktige i Varbergs församling hanterar församlingens ekonomi på en övergripande nivå, beslutar i principiella frågor och tar fram styrdokument. Kyrkofullmäktige har identifierat den accelererande ekologiska krisen med klimatförändringar som en del av de framtidsutmaningar vi står inför. Sedan en tid pågår ett internt miljöcertifieringsarbete.

Varbergs församling vill verka för ett fortsatt stort förtroende bland allmänheten och medlemmarna i Svenska kyrkan. Ökat ideellt arbete, liksom ett varsamt handhavande med medlemmarnas inbetalda avgifter ska vara ledstjärnor. Ekonomiskt stöd till organisationer som kan uppfattas stå för politiskt färgad aktivism eller stå för motsatsen till hopp, omtanke och gemenskap, riskerar flytta fokus från kyrkans engagemang för klimatfrågan till om medlemmarnas kyrkoavgift används på rätt sätt. Lämpligheten att skänka pengar till XR Sverige har därför diskuterats ingående vid kyrkorådets senaste möte efter att kyrkoherdens beslut blivit känt.

Kyrkofullmäktige träffas normalt två gånger per år. Uppföljning av mål och verksamhet sker på mötet i maj. Vilka aktiviteter som fortsättningsvis har koppling till klimatfrågan och som är lämpliga att genomföra inom ramen för kyrkans verksamhet bestäms löpande, och då är det kyrkorådet som på kyrkofullmäktiges uppdrag ansvarar för att församlingens pengar används på bästa sätt för att nå uppsatta mål.

Jonas Noreus (FiSK)

ordförande i kyrkofullmäktige, Varbergs församling