Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En vattennivå som betraktas som tillfällig och extrem i dag blir det normala i morgon, skriver insändarskribenten. Bild: Staffan Gustafsson
En vattennivå som betraktas som tillfällig och extrem i dag blir det normala i morgon, skriver insändarskribenten. Bild: Staffan Gustafsson

Varberg och havet – ett gissel för framtiden?

En vattennivå som betraktas som tillfällig och extrem i dag blir det normala i morgon.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Från att vara en tillgång tycks havet bli ett gissel för ett framtida Varberg. Klimatförändringarna har startat en ständig process med stigande hav.

Trafikverket (TRV) inser att stadens område vid havet är översvämningshotat och beräkningar för skyddsmurarna för tråg/tunnel beskriver detta väl

Högsta högvatten idag+1,79 m

Vinduppstuvning+0,20 m

Värsta tänkbara dubbla stormar+0,20 m

Säkerhetsmarginal+0,50 m

Global havsnivåhöjning+0,98 m

Landhöjning- 0,17 m

Skyddsnivå till år 2100+3,50 m

Havsnivåhöjning, ytterligare+1,00 m

Säkerhetsmarginal+0.60 m

Landhöjning- 0,10 m

Skyddsnivå 2150, projektets livslängd+5,00 m

TRV:s egen slutsats blir att projektet ändå ska genomföras, eftersom tråget med tunnel kan skyddas till dessa höjder. Markspår och bangård i norr får däremot inget klimatskydd alls, med följden att riksintresset Västkustbanan med tiden ändå måste stängas för tåg redan vid en havsnivå vid låga +2,5 m. Vilken annan berörd myndighet och vilken forskning stöder dessa konsekvenser? Kan syftet med dubbelspåret då uppnås, att hållbart och tillförlitligt öka nyttan för alla regioner utefter banan?

Klimatstrategier säger att tunga infrastrukturprojekt inte ska planeras i strandnära lägen. Tillgängligheten betraktas som extra viktig vad gäller samhällsviktiga funktioner vid framtida klimat. En översvämning får inte ske inom objektets livslängd.

En vattennivå som betraktas som tillfällig och extrem i dag blir det normala i morgon. När kommer transportförmågan hos Västkustbanan till slut att anses som avbruten? Konsekvenserna måste ju hanteras på något sätt. Har vi råd att göra om? Måste sårbara delar av banan att höjas upp på konstruktioner eller flyttas? Mer vatten.

Stationens och Västerports golvhöjder tycks bli lika. Då skulle uppstå ett större flackt område utan effektiva avrinningsmöjligheter vid häftiga skyfall. Stigande hav förvärrar situationen, flödesriktningar kan ändras.

En fastighetsägare ansvarar själv för följderna av en översvämning, inte stat eller kommun. Förväntade skeenden kan inte försäkras.

Det är nog klokt att inte satsa på att bygga ut Campus på plats, då dessa byggnader ligger än mer riskfyllt lågt inför svällande hav...

Göran Alm

Träslövsläge