Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Upp till tre våningars höjd är en mänsklig skala, som upplevs utan att ge nackspärr och den låter solens strålar komma ända ner till marken. Bild: Annika Karlbom

Varberg från förr till i dag

Riskerar att förlora sin unika charm som den attraktiva pärlan vid västkusten.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varbergs stads goda kvalitéer kommer från 1936 års stadsplan, som framställdes av kunniga och framsynta arkitekter och ingenjörer. Resultatet blev då en bebyggelse med övervägande 2,5-3-våningshus och en kvartersindelning i rutnät, där riktningen är orienterad mot horisonten. Alla byggnaders höjder är harmoniska och det är en välstämd blandning mellan bebyggda ytor och öppen tomtmark. Utflyttare känner igen sig när de vill återvända till eller besöka sin gamla hemstad.

Skillnaden mellan tre våningar och högre: Upp till tre våningars höjd är en mänsklig skala, som upplevs utan att ge nackspärr och den låter solens strålar komma ända ner till marken. Denna byggnadshöjd och ursprunglig byggnadstäthet, ger plats för växtlighet, djurliv och rekreation på den egna tomten. Omvandlingsprojekt blir smidiga att genomföra och förorsakar små störningar för övriga berörda. Den bilparkering som krävs kan få plats på den egna tomtmarken. Gaturummet blir då fritt från parkerade bilar. Renhållningen och skötseln kan utföras, när den behövs.

Vad pågår nu? Den ena förtätningen efter den andra raserar allt, som har byggts upp under cirka 100 års utveckling. Varberg förvandlas, med dåliga projekt, till en alltmer oigenkännlig stad och förlorar då sin unika charm, som den attraktiva pärlan vid västkusten. Varbergsbor, som vill flytta hem igen, känner inte igen sig och söker andra mål för sin återkomst. Det saknas initiativ och kreativitet att utveckla mot ett framtida Varberg, med bibehållna kvaliteter från historien. Förtätningen resulterar i ohälsosam närmiljö och överbelastar infrastrukturen, vilket ger högre taxor och skatt. Det kostar samtidigt extra att bygga på dyra och trånga tomter i Varberg stad.

Varför byggs det inte i ytterområdena? Nybyggnation av flerfamiljshus sker framför allt i Varbergs stad. Eftersom många ute i våra förorter inte har andra alternativ, än att antingen bo kvar i sina villor eller i en lägenhet i centrum, måste det underlättas för byggande av flerfamiljshus i förorterna. Då kan man bo kvar i sin hembygd, samtidigt som flyttkaruseller kan ge plats för familjer, som inte vill eller kan bosätta sig i stadens trängsel. Nya familjer ger ökat underlag för service, såsom förskolor, skolor, vård, omsorg och handel. Detta är den mest effektiva och mest ekonomiska åtgärden, för att ta bort bristen av bostäder i hela Varbergs kommun. Om inga privata byggherrar åtar sig detta, måste det kommunägda Varbergs Bostad agera. Vad är det för vinst i att överbelasta befintliga infrastrukturer, när det då måste avvecklas i förorterna?

Hur skall det då bebyggas i Varbergs stad? Gamla uttjänta byggnader måste självfallet få ersättas av nya. Emellertid måste det ske på ett sätt som är Varbergs. Då handlar det återigen om byggnaders skala och balansen mellan bebyggda ytor och öppen hälsosam tomtmark; bevuxen med gräs, buskar och träd. För att skapa ordning och reda är det dessutom hög tid att införa avgifter för all gatuparkering i hela Varbergs stad.

Eva Hylander Ericsson & Thomas Ericsson