Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Förebild. Idéer till den nya stadsdelen Västerport har bland annat hämtats i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Förebild. Idéer till den nya stadsdelen Västerport har bland annat hämtats i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

Var finns Varbergs särart?

Bygg vidare på det som utmärker Varberg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

För drygt 4,5 år sedan anlitades arkitekten Håkan Cullberg för att, i samband med planeringen av den nya stadsdelen mot väster (Västerport), söka ta reda på vad som är Varbergs DNA. Alltså vad som är Varbergs särart; vad som skiljer Varberg från alla andra städer?

Ungefär fyra år tidigare anställdes Jan Malmgren som chef för planeringskontoret. Planeringskontoret var då en enhet som sysslade med övergripande frågor, med endast några få anställda, som organisatoriskt skulle hjälpa Kommunstyrelsen och som var en parallell organisation till Stadsbyggnadskontoret. Efter hand, under den nye chefens styre, bytte Planeringskontoret namn till Samhällsutvecklingskontoret, chefen blev Samhällsutvecklingsdirektör och medarbetarantalet har blivit drygt tiofaldigat. Detta utan att det egentligen har synts något märkbart och konkret utanför stadshusets väggar. Sedan drygt ett halvår tillbaka finns det inte någon anställd samhällsutvecklingsdirektör.

Efter ett drygt års arbete redovisade Håkan Cullberg en del av Varbergs DNA. Varberg skulle inte bli som ett nytt Älvstranden i Göteborg! Varberg skall i framtiden få fortsätta att vara Varberg.

Vad som i övrigt blev resultatet efter sökandet efter Varbergs DNA/särart vet vi inte. Det som har hänt är att Håkan Cullberg inte längre är kvar vid sitt uppdrag, att det har varit en arkitekttävling om hur den nya stadsdelen skulle kunna bli, att det har anställts projektledare med erfarenhet från liknande projekt i Göteborg (nämligen Älvstranden) och att de planerande tjänstemännen (många med trolig pendling från storstaden) söker den ena referensen efter den andra till hur den nya stadsdelen skall byggas ut. Vid den senaste resan söktes erfarenheter från Stockholm och Norra Djurgårdsstaden. Vilken storstad blir nästa resmål, som man skall hämta idéer ifrån?

Samtidigt har stadsarkitekten Björn Siesjö från Göteborg, han som bland annat välkomnar en förtätning på Hedenområdet i Göteborg, engagerats som expert i frågor rörande Västerports utbyggnad. Varför inte rådfråga någon expert, från en stad jämförbar med Varberg? Eller varför inte göra det så enkelt och självklart att bygga vidare på den särart som Varberg är?

Pågående förtätningsiver håller på att rasera det som Varberg har utvecklats till. Denna helt unika plats på västkusten. Vi behöver inga upprepade miljöer från vare sig Göteborg, Helsingborg, Malmö eller Stockholm!

Och vilka övriga särarter fann Håkan Cullberg i sitt sökande? Borde inte detta genomsyra pågående planering i stället för helt främmande försök till kopiering och släktskap med sterila och omänskliga storstadsmiljöer?

För vår del är Varbergs särart:

- staden vid kusten

- staden där det nästan är allmän badstrand utefter hela kustlinjen

- staden där horisonten är siktbar långt in i staden; inte endast från stranden

- staden där gatorna har öppna perspektiv mot horisonten

- staden med mänsklig höjd på bebyggelse; 2-3 våningar

- staden med vackra byggnader från olika tidsperioder

- staden med ett tydligt rutnätsystem

- staden, där solen når grönskande, gårdar och parker, som då alstrar syrerik luft

- staden med ett levande centrum

- staden med ett tillgängligt centrum för gående, cyklister och bilister

- staden med torghandel på onsdagar och lördagar

- staden där sommargästerna är ett rikt underlag för handel och restauranger

- staden där sommargästerna även har varit en god och hälsosam källa till minskad inavel

Vilken och vilka särarter anser du att Varberg har och skall få ha kvar?

Eva Hylander Ericsson

Thomas Ericsson