Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Strandnära. Nu vill flera politiska partier inskränka strandskyddet, något som kommer få stora negativa konsekvenser för människors rätt till våra stränder, skriver Naturskyddsföreningen. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Strandnära. Nu vill flera politiska partier inskränka strandskyddet, något som kommer få stora negativa konsekvenser för människors rätt till våra stränder, skriver Naturskyddsföreningen. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Vad tycker partierna om strandskydd?

Naturskyddsföreningen har frågat partierna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Allemansrätten är en av våra största friheter. Svenskar ser det som en självklarhet att man ska kunna röra sig fritt i naturen. En mycket viktig del för att säkerställa denna rättighet är ett starkt strandskydd. Nu vill flera politiska partier inskränka detta skydd, något som kommer få stora negativa konsekvenser för människors rätt till våra stränder.

Naturskyddsföreningen i Varberg har inför valet bett de politiska rikspartierna som finns representerade i kommunfullmäktige i Varberg redogöra för hur de förhåller sig till nuvarande bestämmelser rörande strandskyddet och allemansrätten (bl a Miljöbalken 7§).

Här kommer en sammanställning av svaren:

Socialdemokraterna:

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd som de är utformade i dag bör gälla även i

fortsättningen.

Kommentar: Vissa mindre undantag kan göras i inlandet i s k Lis-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen). Viktigt att staten via Länsstyrelserna har en stark roll att bevaka natur-och allmänintressen.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Kommentar: En oerhört viktig lag som måste värnas, men om den missbrukas och nyttjare inte tar det ansvar som rätten innebär är vi beredda att föreslå ytterligare regler, men vi säger helt nej till att markägare skall kunna begränsa allemansrätten på sin mark.

Vänsterpartiet

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Kommentar: Viktigt att värna strandskyddet; många kommande generationer ska ha tillgång till våra vatten och vår natur.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Kommentar: En viktig lag som vi ska vara rädda om; en ökad kännedom och respekt behövs så att allmänheten vet vilka rättigheter och skyldigheter som gäller.

Moderaterna

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd bör utformas av de enskilda kommunerna.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Liberalerna

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd bör utformas av de enskilda kommunerna.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Centerpartiet

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd bör utformas av de enskilda kommunerna.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Kristdemokraterna

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Kommentar: Okej att pröva/vara flexibel för redan anvisad mark, men restriktiv för icke anvisad mark.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Miljöpartiet

A. Strandskyddet

Bestämmelser om strandskydd som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Kommentar: Angående strandskyddet så gör vi inte avkall generellt. Strandskyddet ska vara som det är i dag. Det kan dock finnas diken o.s.v. där strandskydd råder som man efter grundlig utredning kan avskriva som mindre viktiga. Där kan man isf inkräkta på strandskyddet. Men vi vill att en kartläggning sker och vilka konsekvenserna blir.

B. Allemansrätten

Bestämmelser gällande allemansrätten som de är utformade i dag bör gälla även i fortsättningen.

Anders Olssson

för Naturskyddsföreningens styrelse i Varberg