Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Översta raden från vänster: jätteloka, mårdhund och sjögull. Nedre raden från vänster: mink, mördarsnigel och signalkräfta är alla invasiva arter som ses som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Bild: Björn Lindgren / Mårdhundsprojektet / länsstyrelsen skåne /

Vad som är invasiva växter och djur förändras med tiden

Läsaren Göran reflekterar över vår toleransnivå.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Alla växt- och djurarter har kommit till vårt land avsiktligt eller oavsiktligt under de ca 10000 år som förflutit sedan Sverige senast var täckt av inlandsis. De flesta av dem har involverats utan problem och många har starkt bidragit även till vårt välstånd. Några få växt- och djurarter gillar vi inte eftersom de kan *störa den biologiska mångfalden”. En del påstår att en växt är olämplig t ex om den tränger undan andra växter och att ett djur är olämpligt t ex om det allvarligt förändrar växt- eller djurlivet. Sådana arter benämner vi invasiva och dem unnar vi inte livsutrymme. Men definitionen på vad som skall betraktas som invasivt är flytande och förändras med tiden. Man kan också ha olika syn på om en enskild växt- eller djurart skall betraktas som invasiv, det beror på den egna toleransnivån och det egna, subjektiva ställningstagandet.

Att betrakta en art av människosläktet som invasiv är inte tillrådligt även om det kan vara högst rimligt, då är man rasist med tvivelaktigt omdöme. Ingen annan organism på jorden har dock ställt till med tillnärmelsevis lika mycket elände för klimat och miljö - i stort som i smått - som människan, men trots det skall alla känna sig inkluderade och ha lika värde i vårt samhälle, det är väl problematisk populism.

Göran