Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Vi har ett stort elöverskott men några timmar under några enstaka dagar har vi däremot en elimport. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Vi har ett stort elöverskott men några timmar under några enstaka dagar har vi däremot en elimport. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Vår elexport är stor och viktig ur miljösynpunkt

Såväl utifrån energi som effekt har vi en mycket bra situation.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Det är skillnad på effekt och energi"

Skribenten Lars försöker tillskriva mig argument som jag inte har använt i min insändare. Det rör sig om effekt, ett begrepp som jag inte med ett ord berört. Min insändare handlade om elektrisk energi, TWh.

Vi har ett stort elöverskott men några timmar under några enstaka dagar har vi däremot en elimport. Enligt statistik för årets första sju månader framgår att vi haft en nettoimport under 140 timmar. Det rör sig ofta om en liten effekt, ett spann på 0,1-1 GW är mycket vanligt. Under resterande ca 4950 timmar har vi haft en el-export. Under exporttimmarna är det ofta fråga om effekter i spannet 2-6 GW.

En intressant iakttagelse är att under relativt många av dessa importtimmar, ca 100, så går vattenkraften med reducerad effekt. Under ca 20 av importtimmarna går kärnkraften med lägre effekt. Skälen till import tycks då vara onödiga men det handlar förmodligen om hur prisbilden på nordpool styr flödena mellan våra länder.

Såväl utifrån energi (TWh) som effekt (GW) så har vi alltså en mycket bra situation trots att två kärnkraftverk i Oskarshamn ganska nyligen stängts ner.

Det stämmer att vinden blåser olika mycket på olika ställen. Just därför installeras vindkraftverk på ett stort utbrett geografiskt område. För att utnyttja vindenergin så effektivt som möjligt så har verken en hög maxkapacitet.

Det stämmer att våra elnät behöver anpassas. Men de hade behövt byggas om och utökas oavsett på grund av stigande ålder samt att vi har många nya bostadsområden samt industrier mm. Elproduktionen räcker till men näten är just nu flaskhalsen på sina ställen.

Vad det gäller kostnader så var det byggnation av anläggningarna jag syftade på. Investeringsplanen för våra nya 18 TWh vindkraft ligger på 62 miljarder. Ett mycket fördyrat och mycket försenat finskt kärnkraftverk har en preliminär slutnota på över 110 miljarder. I Storbritannien byggs nu ett stort kärnkraftverk som kostnadsberäknats till över 250 miljarder. Detta är en första kalkyl, slutnotan oklar. Kärnkraft är dyrt!

Glenn Wahle