Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för Västerport. I det kommer riktlinjer för hur Varbergs särart ska prägla stadsdelen utvecklas mer detaljerat. Bild: Illustration: Made-up

Västerport ska andas Varberg

En av projektets viktigaste punkter.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Var finns Varbergs särart?

”Västerport ska inte kännas som en stadsdel vilken som helst – den ska andas Varberg”. Det var ett av huvudbudskapen som förmedlades till alla intressenter som vill bygga i Västerport när de besökte Varberg förra veckan.

Detta har varit en av projektets viktigaste punkter ända sedan starten 2014. Det arbete som olika tjänstemän, politiker och deltagare i medborgardialoger lagt ner under denna tid, finns tydligt redovisade i dels Inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet (2016) samt Planprogram för Västerport (2018).

Här är ett axplock av vad som står där, dokumenten i sin helhet finns på kommunens hemsida.

• Stadsdelen ska vara modernt och hållbart utformad med en tydlig koppling till platsens och stadens arv och historia.

• Genomtänkta gröna stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig del.

• Närhet till gröna ytor för de boende är en kvalitet. Det ska vara en hög ambition vid utformningen av bostadsgårdarna.

• Cykel- och gångtrafiken ska prioriteras.

• Stor vikt ska läggas på att skapa levande stråk och kopplingar som knyter samman stadsdelen med stadskärnan, havet, hamnen och Getterön.

När det gäller omvärldsbevakning så är vi övertygade om att projektet behöver inspiration och kunskap från andra som gjort liknande resor. Vi kan inte sitta på vår kammare och tro att vi vet allt. Där för besöker vi både större och mindre städer, senast var vi i Norrtälje och fick ta del av deras intressanta projekt Norrtälje hamn.

Samma synsätt ligger bakom sammansättningen av den jury som ska utvärdera de hotellförslag som finns. I den ingår fem tjänstemän från Varberg och två externa representanter: Stadsarkitekten i Göteborg samt en hotellkonsult. Juryn ska endast lämna synpunkter på hotellbyggnaden i Västerport. Beslut fattas sedan av Varbergs politiker i kommunstyrelsen.

Just nu pågår arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för Västerport. I det kommer riktlinjer för hur Varbergs särart ska prägla stadsdelen utvecklas mer detaljerat. I början av nästa år ska programmet ut på samråd, och vi hoppas att så många som möjligt då vill lämna synpunkter och tycka till!

Karin Sjödin

landskapsarkitekt, ansvarig gestaltningsprogram för Västerport

Claes Premmert

projektledare Västerport