Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Betande djur håller landskapet öppet. Bild: Gorm, Kallestad

Värna vårt öppna kulturlandskap!

Att avstå från kött får konsekvenser för miljön.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Jag blir så störd på alla dessa, bland annat i "Ring P1", som hävdar att vi ska sluta äta kött. För klimatets skull. Dessa aningslösa människor har ingen susning om sambandet mellan betande husdjur (nöt och får mm) och ett öppet landskap med en betydande biologisk mångfald. Skulle det (mångtusenåriga) betet upphöra skulle det svenska landskapet omvandlas till en hel del mängd skog och en del mängd sädesåkrar och däremellan inget! Betas inte landskapet växer det igen! Och blir till slut skog. Betesdjuren, nöt och får med flera, är en garant för att det flertusenåriga öppna kulturlandskapet upprätthålles – och därmed den biologiska mångfalden, inklusive blommor och örter för pollinerande insekter, fåglar mm.

De mängder kväve dessa husdjur släpper ur sig måste vara ”en piss i Nissan ” (Halmstadsuttryck) jämfört med all den skit som fartyg, flyg och bilar släpper ur sig. Nej, värna det öppna kulturlandskapet med dess betydande biologiska mångfald i form av betesmarker och (delvis) ängsmarker. Ingen annanstans finner vi den artrikedom och det varierade, sköna landskap som vi älskar och som vuxit fram genom årtusenden. Betesmarkerna är omistliga. Betesdjuren är omistliga! Värna det mångfaldiga landskapet, värna betesdjuren: ät svenskt kött! Gärna både nöt och lamm! Eller upplev en framtid med en blandning av mycken (gran-) skog och stora, ödsliga, sädesåkrar – och däremellan intet. Artfattigt, enfaldigt. Trist och tråkigt. Välj själv!

Självklart måste var och en kunna välja livsstil och till exempel avstå från kött – men gör det inte på klimatets altare och utan förståelse för effekterna på vårt öppna, sköna, flertusenåriga kulturlandskap!

Mats Folkesson

fd länsantikvarie i Hallands län, medlem av Nordiska Kulturlandskapsförbundet som värnar kulturlandskapet på nordisk bas sedan 1987