Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Två snarlika skyltar om gående

Det är verkligen förvirrande.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar på "Skyltningen är ett frågetecken" (18/8).

Ja Trafikant, skyltningen är ett stort frågetecken och klart förvirrande. Det finns två snarlika skyltar, D5 – Påbjuden gångbana (rund) samt E7 – Gågata (fyrkantig) Då det är E7 – Gågata som är uppsatt gäller enligt Transportstyrelsen att bestämmelserna i 8 kap 1§ i Trafikförordningen (1998:1276) är tillämpliga. Förbud mot att föra fordon som får föras på gågata anges på en tilläggstavla. Då det inte finns en tilläggstavla som förbjuder vissa fordon att trafikera sträckan gäller enligt Trafikförordningen följande:

1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande

1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

2. Fordon får inte parkeras.

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

På en gågata får motordrivna fordon inte föras annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan, transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan, transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.

Tolkningen här är att cyklister får cykla på sträckan om de håller gångfart eller som kommunen skrivit "Cykling ska ske på gåendes villkor".

Den runda skylten D5 som du nämner är påbjuden gångbana och är avsedd endast för gående.

Förslag är att Transportstyrelsen ser över sina skyltar så det inte finns två snarlika skyltar som betyder två helt olika saker.

Cyklist som kan och följer regler