Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Varför lägger Trafikverket så stora pengar i Varberg? Den frågan svarar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) på i debattartikeln. Bild: Annika Karlbom
Varför lägger Trafikverket så stora pengar i Varberg? Den frågan svarar kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) på i debattartikeln. Bild: Annika Karlbom

Tunnelbygget innebär inte försämrade villkor för äldre

Vi har en fortsatt god och stabil ekonomi i Varberg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I ett antal insändare framstår det tydligt en okunskap om diverse frågor som hör ihop med byggande och finansiering av tunnelbygget och vad detta får för effekter för välfärden i Varbergs kommun. Förhoppningsvis kan nedan skingra några frågetecken.

Planering för en tunnel under Varberg har pågått under drygt 25 år och många beslut har tagits i Kommunfullmäktige under åren.

Det är Trafikverket som bygger dubbelspåret (delvis i tunnel under Varberg) inklusive Getteröbron, rangerbangård mm. – de har i sin tur upphandlat Implenia för bygget. Både Trafikverket och Implenia är proffs på denna typen av byggen – det är alltså inte Varbergs kommun som bygger. Hela bygget kostar cirka 5 miljarder kronor (i dagens penningvärde).

Varför lägger Trafikverket så stora pengar i Varberg? Jo, för att skapa en robust och pålitlig trafikering på Västkustbanan. Att åka kollektivt/tåg är hållbart i alla dimensioner. Det är viktigt för Sverige, Halland och för Varberg att vi har väl fungerande tågförbindelser. För det krävs det dubbelspår!

Politiken i Varberg ville inte att dubbelspåret skulle dras i befintlig sträckning! Tänk att förlägga dubbelspår, rangerbangård mm. bredvid vårt nuvarande stationsläge. Det hade varit ett dråpslag mot Varberg med sitt fantastiska havsnära läge. Tänk vilken barriär och vilket oväsen detta skulle ha inneburit! En del tyckte att vi skulle lägga stationen utanför staden. Det har en del städer gjort och jag vet att många har ångrat detta starkt. En station utanför centrum upplevs ofta som obekväm, otillgänglig och otrygg vilket gör att många istället väljer bilen. Stationer skall ligga centralt.

Är det inte statens sak att bygga järnväg? Jo, det är det. Men, det är dyrare att gräva ner dubbelspåret än att dra det ovan mark. Vi förhandlade därför fram en medfinansieringslösning för merkostnaderna för att få spåren under mark. Tack vare ihärdigt arbete och en framsynt politik under många år lyckades vi få denna lösning till stånd.

Det är många kommuner som önskat få bort stora spårbarriärer i sina städer – men få har lyckats få till avtal med Trafikverket. Jag är övertygad om att denna lösning kommer bli fantastiskt bra för Varberg.

Ja, det är lite rörigt under byggtiden men det får vi leva med – vem kan tro att ett så här stort bygge kan ske utan att det märks?

Varbergs kommun har medfinansierat 391 miljoner kronor. Vi har redan betalat vår andel och i avtal har vi reglerat att vid eventuella fördyrningar i projektet så kommer Varbergs kommun inte att tillskjuta mer pengar. Det är Trafikverket som står för den risken. Medfinansieringen hanteras som en tillgång och den skrivs av på 25 år – hittills har vi skrivit av anläggningen under 12 år.

Vi har en fortsatt god och stabil ekonomi i Varberg. Nämnderna tillförs stora belopp varje år – både för pris- och löneökningar och demografi , dessutom har vi varje år tillskjutit många miljoner till våra kärnverksamheter för extra kvalitetssatsningar – inte minst till Socialnämnden och Skolnämnderna. Att tunnelbygget skulle innebära försämrade villkor för våra äldre är bara populistiskt snack. I alla våra verksamheter måste vi dock vara vaksamma för att vi hanterar våra skattebetalares pengar på bästa sätt. Det kan man förvänta sig av en ansvarstagande majoritet.

Hoppas att förvirringen blivit något mindre genom detta svar. Annars är ni välkomna att höra av er så kanske jag kan förklara ytterligare.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

Kommunstyrelsens ordförande