Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Varberg blir en återvändsgränd, skriver insändarskribenten. Bild: Heiko, Junge
Varberg blir en återvändsgränd, skriver insändarskribenten. Bild: Heiko, Junge

Trovärdighetsproblem i Varberg

Det finns ingen anledning att välkomna tunneln.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Vi läser att idén om en tunnel för dubbelspår är 30 år gammal. Västkustbanan skulle få ökad kapacitet, tillförlitlighet, robusthet och ge ett långsiktigt hållbart transportsystem. Visionen, som betraktades som förlösande då, kan bli en mardröm i morgon. Den är överspelad av klimatförändringarnas konsekvenser för låglänta kuster.

Föreställ er att vi står på Getteröbron om fem år och blickar inåt stan. Vi ser ändan på ett betongtråg, som sluttar ner till plattformar och tunnel någon kilometer längre bort. Det är rejält förankrat i berget under för att stå emot vattnets lyftkraft, försett med rejäla portar och skyddsmurar mot vatteninträngning. Deras höjd är av Trafikverket, TRV, beräknad till 3,5 m.ö.h. (+3,5 m) till 2100, ökad till +5 m till 2150, tunnelns beräknade livslängd. Förväntat högsta högvatten får absolut inte tränga in.

Vänder vi oss mot norr, så ser vi ett framtida problem, markspår och godsbangård är anslutna i höjd och läge till nuvarande sårbara dubbelspår. Vi ser bullerskydd, men inget skydd alls mot vikens stigande hav, vilket ansågs så viktigt för själva tunnelns funktion. TRV har i stället valt en driftsnivå för tågtrafik på låga +2,5 m. Vid högsta högvatten över denna nivå stängs portarna, alla tåg stoppas och transportfunktionen upphör.

TRV vet att andra sårbara ställen av Västkustbanan norrut också blir oframkomliga vid samma högvatten, banan kommer "att stängas oavsett vilka anpassningsåtgärder projekt Varbergstunneln har utfört. Högre driftsnivåer i projektet har därmed inte kunnat motiverats." Länsstyrelsen accepterar märkligt nog detta också.

Enligt FN:s klimatpanels prognoser, norm för svenska staten, torde detta läge inträffa alltmer frekvent närmre sekelskiftet och trafiken kan sannolikt förväntas att i förtid störas ut för gott, förödande för en samhällsviktig infrastruktur av riksintresse. Det finns ingen stoppnivå för stigande hav. Det torde bli svårt för infrastrukturhållaren TRV att vidmakthålla anläggningens funktion i ett successivt dränkt område. Varberg blir en återvändsgränd.

Spåret är felplacerat. Det finns ingen anledning att välkomna "Varbergstunneln".

Göran Alm