Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Lars Pehrson/SvD/TT
Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

Träbyggnadsstrategin viktig för ett hållbart byggande

Mycket är på gång mot ett mer miljömässigt hållbart byggande.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Att vi i Varberg nu har ett förslag framme på en strategi för träbyggnation är ett viktigt steg mot ett hållbart och miljövänligt byggande. För oss i KD har detta varit en viktig fråga. På denna sida och i den politiska debatten har vi under många år argumenterat för nödvändigheten att bygga mer i trä. Redan från början i projekt Västerport har vi sagt att ”byggnation skall ske i trä där så är möjligt.” Vi har också kunnat läsa att Varbergs nya station skall byggas i trä.

Varbergs hamn är en av landets största exporthamnar för trävaror och inom kommunen finns flera branschledande företag. Träbyggandet utgår till skillnad från andra byggmaterial från en förnybar naturresurs och förbrukar inte ändliga råvaror. Koldioxid lagras i det växande trädet och inget annat byggmaterial som används i större skala har denna förmåga.Sammantaget känns det som en naturlig och viktig utveckling att nu lägga fast en träbyggnadsstrategi i kommunen. Byggindustrin svarar i dag för en betydande del av Sveriges samlade utsläpp av koldioxid men utveckling mot en mer miljövänlig byggnation är glädjande. Utöver en ökad andel byggnation i trä så kan nämnas att SSAB, LKAB och Vattenfall gemensamt arbetar för att tillverka järn utan dagens höga koldioxidutsläpp. Om projektet lyckas kan svensk stålindustri bli först i världen med att tillverka koldioxidfritt järn. Idag står masugnsprocessen, som är ett sätt att tillverka järn, för nästan nio procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Med klimatförbättrad betong är det i dag möjligt med upp till halverad klimatpåverkan beroende på typ av konstruktion jämfört med standardbetong. Med färdplanen för klimatneutral betong jobbar branschen tillsammans med övriga aktörer i värdekedjan för att uppnå målen. Mycket är på gång mot ett mer miljömässigt hållbart byggande där en strategi för byggnation i trä är en hörnsten. Glädjande att vår kommun är ledande i denna utveckling.

För Kristdemokraterna i Varberg

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare

Karl-Gunnar Svensson (KD)

ordförande i miljö och hälsa

Roger Kardemark (KD)

ledamot i byggnadsnämnden