Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ska vi lyckas med regering och riksdags mål att hundra procent av den energi som produceras ska vara förnybar måste kommuner över hela Sverige hjälpas åt, skriver Ola Johansson (C), Mari-Louise Wernersson (C) och Henrik Oretorp (C).
Ska vi lyckas med regering och riksdags mål att hundra procent av den energi som produceras ska vara förnybar måste kommuner över hela Sverige hjälpas åt, skriver Ola Johansson (C), Mari-Louise Wernersson (C) och Henrik Oretorp (C).

Tomma ord från Socialdemokraterna!

Viktigt att utbyggnaden av vindkraften sker både till havs och på land.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Våra kommuner behöver ett fortsatt stort inflytande över vindkraften!

Vi står mitt i en omställning av energisystemet där vi går över till en förnyelsebar och hållbar energiproduktion. Vattenkraften är alltjämt en viktig del och står fortfarande för cirka 50 procent av vår energiproduktion. Vindkraftens andel ökar kraftigt och det krävs för att klara de mål som riksdagen antagit som innebär att vår energiproduktion ska vara helt förnyelsebar 2040.

Därför är det viktigt att utbyggnaden av vindkraften sker både till havs och på land och här har lokala politiker ett stort ansvar. Centerpartiet står upp för det kommunala vetot men vi vill att det ska ges tidigt i processen och inte som nu när det kan stoppa ett vindkraftsprojekt som planerats under många år.

Kommunernas ansvar är att ta fram områden där vindkraft är lämplig, medan andra myndigheter driver miljötillståndet. Tillståndsprocessen måste gå snabbare och vara hanterbar på samma sätt som den är vid andra företagsetableringar. Då kan man inte som Ronny Löfqvist (S) ta beslut som stoppar all vindkraftsutbyggnad. I Hylte kommuns översiktsplanering togs det ett extra beslut om att vindkraftverken inte får vara högre än 150 meter. Löfqvist vet mycket väl om att det inte längre planeras och byggs verk på den höjden. Detta beslut är ett högst medvetet stopp för ny vindkraft i Hylte kommun. Per Svensson (S) gör ingenting för vindkraften i Falkenberg heller. Vackra ord som skrivs om klimat och miljö är tomma.

Äganderätten är viktig oavsett om det handlar om personer eller företag, men som de socialdemokrater Löfqvist och Svensson är, vill de gärna tumma på den. Det föreslås att markägare ska betala kommunen vid vindkraftsetableringar. Innebär det att t.ex. Carlsberg Sverige, Stora Enso, eller andra lokala företag som vill satsa och utvecklas i era kommuner också ska betala? Eller är det bara företag som ni så fint beskriver har ”avgörande delar i den gröna klimatomställningen” som ska bidra till kommunkassan?

I den skatteöversyn som nu ska göras på riksplan föreslår Centerpartiet att energiskatten ska återgå lokalt. Detta är viktigt eftersom staten då bidrar till kommuner som tar ett hållbart ansvar för energiproduktionen. Därmed kan den gröna klimatomställningen starta på allvar.

Ska vi lyckas med regering och riksdags mål att hundra procent av den energi som produceras ska vara förnybar måste kommuner över hela Sverige hjälpas åt. Då kan inte några ställa sig utanför och tro att det är andra som ska producera den el som behövs för att hålla näringslivet igång i Hylte och Falkenbergs kommuner.

Henrik Oretorp (C)

distriktsordf Centerpartiet

Mari-Louise Wernersson (C)

v distriktsordf Centerpartiet

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot