Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Barn. Rädda Barnens budgetönskemål till våra styrande politiker handlar om de livsvillkor barn växer upp med. Bild: Jessica Gow/TT

Till er som skall styra Sverige

Vi hoppas på fyra år där barns rättigheter står i centrum.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Den närmsta tiden tar nyvalda politiker plats i kommun-, landstings- och regionfullmäktige och riksdag. Under den gångna mandatperioden fattades det historiska beslut att inkorporera Barnkonventionen i svensk lag. Beslutet förpliktigar och Rädda Barnen hoppas på fyra år där barns rättigheter står i centrum för det politiska arbetet.

Ett första steg är prioriteringarna i höstens budgetarbete. Rädda Barnens budgetönskemål till våra styrande politiker handlar om de livsvillkor barn växer upp med. Vart sjätte barn i världen lever i ett konfliktområde. Rapporten ”War on children” konstaterar att det totala antalet barn som drabbas av krig och konflikter ökat med 75 procent sedan 1990-talets början.

Den nya regeringen måste därför ta in ett humanitärt barnskyddsperspektiv i sin utrikespolitik och göra skydd av barn i väpnad konflikt till en budgetprioritering. Barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lagstiftning 2020. Enligt Rädda Barnen och Humanas ”Barnbarometer” (2018) har mindre än hälften av de svarande kommunerna börjat förbereda sig på att Barnkonventionen blir svensk lag.

Finansiering kommer att behövas för att utbilda polis, domstolar, socialsekreterare, lärare –med flera –i hur Barnkonventionen skall omsättas i praktiken.

Den psykiska ohälsan bland barn och unga har fortsatt att öka. Rädda Barnen menar att det behövs ett utvecklat förebyggande arbete inom skola, kultur och fritidsverksamhet och sjukvård för att säkerställa att barn får kvalitativt stöd och vård i tid, oavsett var i landet man bor.

Kommunernas och regionernas/landstingens budgetarbete måste utgå från en barnkonsekvensanalys.

Rädda Barnens Riksmöte i Malmö uppmanar samtliga förtroendevalda politiker att utgå från ovanstående tre punkter.

Valda ombud från Halland:

Per Sjövall

ordförande Rädda Barnen i Halland

Fabiola Kindblad

ordförande Rädda Barnen i Halmstad

Fatma Hergül,

Rädda Barnen, styrelse i Halmstad