Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Resandeunderlaget i Värö området fyller med råge krav som ställs för att bygga en hållplats. Bild: Kenny Hjälte, Kenny HjŠlte

Tidigarelägg pendeltågsstationen i Väröbacka

Bra om en del av persontrafiken flyttas från Varberg till Väröbacka.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Aktionsgruppen för pendeltågsstation i Väröbacka har arbetat aktivt, sedan 2012, för att en hållplats för tåg skall byggas i Väröbacka.

Varbergs kommun har i samarbete med övriga parter, i Varbergstunnelns tilläggsavtal för finansiering av tunneln daterat mars 2017, beslutat att planeringen för en station i Värö skall göras med inriktningen att trafikstart skall ske 2026.

Kommunen antog den fördjupade översiktsplanen för norra kusten (FÖP) under våren 2017. Planen behandlar riktlinjer för utveckling av Väröområdet. Kommunen har inte presenterat en tidplan för genomförande av aktiviteter listade i FÖP. Byggandet av hållplatsen i Värö ingår som en del av FÖP.

Parterna som undertecknat tilläggsavtalet för tunneln har ännu inte efter 2,5 år presenterat en tidplan och budget för genomförande av hållplatsen som visar hur man skall nå målet 2026.

För att genomföra projekt på ett effektivt sätt krävs att kommunen ställer upp tydliga mål. Tidplaner och budget skall upprättas som underlag för styrning av projektgenomförandet.

Aktionsgruppen för pendeltågsstation i Väröbacka anser att det är viktigt att tidigarelägga färdigställandet från det beslutade 2026. Kommunen anser att ett tidigareläggande är uteslutet. Man kan inte kategoriskt säga att det inte går att färdigställa tidigare när man inte ens har presenterat en tidplan för projektet.

En omständighet som framförts är att Trafikverket anser att en hållplats inte kan byggas före den nya stationen i Varberg har byggts och tagits i bruk. Ett skäl för Trafikverket är att man vill ha ett robust system för tågtrafiken och att den svaga punkten i dagens system är att pendeltågtrafiken från Varberg mot Göteborg ökar. Då vore det lämpligt att avlasta stationen i Varberg med en hållplats i Väröbacka. Aktionsgruppen för pendeltågsstation i Väröbacka anser att robustheten i systemet ökar om en del av persontrafiken flyttar från Varberg till en nybyggd hållplats i Väröbacka.

Numera krävs att man har ett miljötänkande när man ska utveckla kommunal och regional kollektivtrafik. Samtidigt har kommunen till uppgift att tillgodose innevånarnas behov av säker, snabb och miljövänlig kollektivtrafik. Nationella riktlinjer pekar tydligt på att gods- och persontransporter skall överflyttas från väg till järnväg.

En tidplan för byggandet av en hållplats är inte sju år som kommunen påstår. Byggandet av en hållplats är möjlig att genomföra på tre-fyra år och det visas bland annat av ledtiderna för hållplatserna i Åsa och Kalix.

Varbergs kommun har använt sig av förhalningstaktik när det gäller aktionsgruppens arbete med att få en hållplats i Väröbacka. Ett exempel är att 2013 hävdade Varbergs kommun och Region Halland att det inte gick att lägga in fler tåg på Västkustbanan mellan Varberg och Göteborg. I dag har man lagt in ytterligare fem dubbelturer och ökningen skall fortsätta. Kommunen har deltagit passivt sedan 2012 och med den inställningen når man inte miljö- och effektiviseringsmål.

Ett viktigt villkor för att satsa på en hållplats är naturligtvis att det finns ett tillräckligt befolknings- och resandeunderlag. Resandeunderlaget i Värö området fyller med råge krav som ställs för att bygga en hållplats.

Med kommunens passiva hållning är det tveksamt om man ens kan innehålla 2026 som trafikstart för hållplatsen i Värö.

Med kommunens omfattande investeringsprogram är det viktigt att man får en inflyttning av nya skattebetalare. Ett snabbspår för att kunna erbjuda bostäder i attraktiva områden är att komma igång med att bygga bostäder i Värö/Bua. En förutsättning för att öka attraktiviteten är att hållplatsen i Väröbacka byggs i närtid.

Per-Erik Wikström

projektledare

Aktionsgruppen för Pendeltågstation i Väröbacka