Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies
Prova

Ligg på Plus från start - hela innehållet för 1 kr Fri tillgång till all lokaljournalistik.

elpris
Skillnader. Falkenberg tillhör de billigaste elnäten i Halland. Dyrast är Kungsbacka.

Tandlös lag ger höga elpriser

El. Elnätspriserna har de senaste åren stigit dramatiskt. De stora företagen är dyrast och höjer mest. Ellevio och Vattenfall hade den 1 januari 2016 höjt elnätavgifterna för småhusägare med 38 procent sedan 2010, medan övriga nätbolag har höjt med 16 procent. Falkenberg tillhör de billigaste elnäten i Halland. Du betalar 5 661 kronor för elnätet. Dyrast är Kungsbacka som har Ellevio som nätleverentör. Där kostar elnäten 9 891 kronor. En nätt liten skillnad på 4 230 kronor. Det är en orimlig skillnad.

Prishöjningarna möjliggörs av att Energimarknadsinspektionen (EI) – vars uppgift är att sätta ramar för prisutvecklingen – har förlorat i domstolen mot nätbolagen. Därför måste lagen förändras, så att kunderna kan garanteras rimliga priser. Elnätbolagen har monopol och därmed ett starkt övertag mot kunden. Därför finns en prisreglering. Energimarknadsinspektionen sätter fyraåriga intäktsramar, som beräknas med hänsyn till drift och underhåll samt kapitalkostnader. Regelverkets största svagheter ligger i beräkningen av kapitalkostnaderna.

Alliansregeringens sista beslut var att från och med den 1 januari 2016 åldersjustera värdet på elnäten. Det var ett klokt beslut, men gäller naturligtvis inte retroaktivt. För perioden 2012-2015 gällde därför principen att kunderna betalar för gamla nät som om de vore nya.

Domen kom på våren 2015. Elnätbolagen har till och med 2019 på sig att utnyttja de intäktsramar som följer av domen. Därför ser vi brant stigande priser i dag.

Regelverket innehåller fortfarande inslag av övervärdering, men den större frågan är i dag den om kalkylräntan (tillåten avkastning). Principen är att ju högre risk en investerare tar, desto större måste den potentiella avkastningen vara.Det är svårt att tänka sig en affär som har lägre risk än ett elnät. Alla måste använda det precis hela tiden, och det är en monopolmarknad. Därför är det rimligt med låg avkastning.

Tanken med prisregleringen var att den skulle ge stabila förutsättningar i och med att intäktsramarna sattes i förväg. Men branschens ständiga överklaganden av myndighetens beslut har medfört det omvända – intäktsramarna sätts i slutet snarare än i början av tillsynsperioden. Ett av de större syftena med regleringen går därmed om intet.

Regeringen bör därför omedelbart ta beslut om nivå på kalkylräntan. Givet rätt nivå ger det förutsättningar för rimliga och stabila priser under lång tid framöver. Det skulle också vaccinera mot dyra, långdragna rättsprocesser.

Energiminister Ibrahim Baylan har gett EI i uppdrag att se över kalkylräntan. Det är förvisso en stor framgång för Villaägarna, men processen är inte i mål än. Så länge det saknas ett ordentligt konsumentskydd på denna monopolmarknad så tänker vi ligga på regeringen att skärpa reglerna.

Bertil Arvidsson

styrelseledamot Villaägarna i Falkenberg

Jan-Erik Jonsson

regionchef

Villaägarna region väst

MEST LÄST