Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Skog som är angripen av granbarkborre måste sågas ned. Bild: Jan Bergman

Ta ned träd är inget lättvindigt beslut

Så arbetar Varbergs kommun med trädfällning.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Låt det vara lite skit i hörnen" (15/4) och "Skövling av vår stad!" (8/4)

I hamn- och gatuförvaltningens uppdrag ingår att förvalta träd som växer på allmän platsmark. Trädens växtplats avgör hur vi hanterar dem gällande skötsel och hur vi ser på säkerhet. När det gäller sjuka träd som växer på eller i nära anslutning till lekplatser eller andra publika platser prioriterar vi säkerhetsfrågan. Ett flertal trädsjukdomar medför att träden drabbas av olika rötsvampar som gör att de tappar grenar eller plötsligt rasar. Eftersom det är omöjligt att förutse när det sker måste vi ta ner ett träd när vi fastställt att det är sjukt eller dött och vi bedömer det som en säkerhetsrisk. I stadsnära skogar har träden större utrymme att lämnas orörda och följa sin naturliga process, dvs åldras eller bli sjuka, och dö utan att vi gör omedelbara åtgärder.

Hamn- och gatuförvaltningen behöver dessutom ta bort sjuka och skadade träd på grund av exempelvis angrepp från granbarkborre, svamp- och andra smittsamma trädsjukdomar. Beslutet att ta ner ett träd föregås alltid av att trädet inventeras och bedöms av personer med adekvat utbildning och mångårig erfarenhet av träd och trädvård. I vårt uppdrag ryms allt från skötsel och nyplantering till planering av stadens gröna ytor och stråk. Vi arbetar ständigt med föryngring av kommunens trädbestånd för att säkerställa Varbergs framtida trädbestånd. Vi tar inte ned träd, varken unga eller gamla, lättvindigt.

Cecilia Frederiksen

stadsträdgårdsmästare, hamn- och gatuförvaltningen

Åsa Svantesson

trädspecialist, hamn- och gatuförvaltningen