Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Ekonomin i att kommunalrådet väljer att cykla istället för att köra bil ifrågasätts av debattören. Bild: Pär Fredin/TT
Ekonomin i att kommunalrådet väljer att cykla istället för att köra bil ifrågasätts av debattören. Bild: Pär Fredin/TT

Ta bilen Svensson och gör Falkenberg till en hållbar kommun på riktigt

Falkenberg långt ner på hållbarhetslista.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I ett inslag i SVT Halland den 2020-11-03 delger Per Svensson (S) bakgrund till Falkenbergs kommuns nya resepolicy. Bland annat skall förändrade mötesvanor i samband med pandemin fungera som en katalysator. Att deltaga i möten via telefon eller video skall vara det naturliga istället för att resa. Det är redan en självklarhet i många privata bolag så det är positivt att Falkenbergs kommun implementerar motsvarande policy. Anmärkningsvärt är däremot Svenssons resonemang: ”Jag cyklar till alla möten som är inom en mil. Jag vill inte lägga pengarna på att … köra bil utan pengarna ska gå till så mycket välfärd som möjligt.”. Svensson förefaller agera ekonomiskt. Låt oss dock påminna om att ekonomi kommer av grekiskan och innebär ungefär hushållning. Ekonomi handlar om att hushålla med begränsade resurser. Vi undersöker ekonomin i Svenssons cykelresor.

Svenssons arvode för 2020 är 68 400 kronor per månad (HN 2020-01-07). För skattebetalarna tillkommer arbetsgivaravgifter på ca 30 procent vilket ger en total lönekostnad på ca 88 920 kronor per månad. Enligt Arbetstidslagen får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt. Kostnaden för skattebetalarna för Svensson blir cirka 532 kronor per timme.

Antag att Svensson skall besöka Hebergs förskola cirka en mil från Falkenbergs stadshus. Enligt Google tar det cirka 35 min att cykla den sträckan. Vi antar att Svensson tillryggalägger sträckan

på 30 min. För skattebetalarna innebär det en kostnad för Svensson på 266 kronor.

Motsvarande sträcka tar cirka 15 minuter att köra bil enligt Google. Milersättning för egen bil är 18,50 kronor/mil enligt Skatteverket. Kostnaden är därmed 18,50 kronor plus Svenssons arbetstid motsvarande tid om cirka 133 kr, vilket ger en total kostnad på 152 kronor enkel resa.

Tur och retur blir det alltså ca 230 kr dyrare för skattebetalarna när han väljer att cykla istället för att köra bil. Svensson uttrycker att Falkenberg skall vara ett föredöme inom hållbarhet. Kostnadseffektiviteten i Svenssons klimatåtgärd att cykla till alla möten inom en mil är tvivelaktig. Det sår även tvivel om hur väl resepolicyn bidrar till att göra Falkenberg till ett ”föredöme inom hållbarhet”.

Aktuell Hållbarhet rankar alla kommuner ur ett hållbarhetsperspektiv. Helsingborg vann 2020 följt av Gävle och Stockholm. Falkenberg hamnade på plats 168 (2019 på plats 122).

Några orsaker:

• Falkenberg saknar en formulerad strategi för Agenda 2030

• Falkenberg har inte upprättat en koldioxidbudget i enlighet med Parisavtalet

• Kommunen bedriver inga innovations- eller samverkansprojekt med akademi, näringsliv eller civilsamhälle för att bidra till att nå utsläppsmålen i Sveriges klimatramverk

• Klimatpåverkan inkluderas inte som underlag i kommunens budgetprocess

• Saknar arbete för att främja cirkulär ekonomi i sin verksamhet

• Saknar arbete för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi

Helsingborg, Gävle och Stockholm har allt detta och mycket mer. Kanske är det så att de ”konferenser i Stockholm” som Svensson raljerar över kan användas för att dra lärdom av kommuner som rankas bättre än Falkenberg i hållbarhetsligan.

När Svensson motiverar resepolicyn ur ett hållbarhetsperspektiv är det inget annat än dålig plakatpolitik. Att göra Falkenberg till en hållbar kommun kräver att helt andra åtgärder prioriteras. Om Svensson tar bilen till Hebergs förskola kan han frigöra tid till att prioritera hållbarhetsarbetet.

Thomas Lindén