Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Lassabackadeponin ska täckas med massor från tunnelbygget. Bild: Fredrik Sandberg / TT
Lassabackadeponin ska täckas med massor från tunnelbygget. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Täckningen av Lassabackadeponin skapar ett nytt naturområde

Kommer inte öka föroreningarna i naturreservatet.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Vem tjänar på förorenade massor?"

Lassabackadeponin, som var i bruk 1962-1979, innehåller bygg-, slakteri-, och hushållsavfall samt avloppsslam och schaktmassor. Höjden på soporna varierar mellan två och åtta meter. Det kan vara svårt att förstå att man förr bara slängde allt avfall på en enda stor tipp.

Lassabackadeponin ingår i Länsstyrelsens program för områden som behöver åtgärdas. Genom att sluttäcka deponin tar vi ansvar för miljön och skyddar människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet. Vi minskar också spridningen av föroreningar till naturreservatet.

Deponin ska sluttäckas med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. Det handlar om cirka 400 000 kubikmeter mjuka jordmassor. Genom att återanvända massorna från Varbergstunneln lokalt sparar vi lastbilstransporter och mottagningsavgifter för tiotals miljoner och cirka 3 000 ton CO2-utsläpp. Med detta i åtanke har både tillsynsmyndigheten och kommunen inväntat Varbergstunneln för att kunna genomföra sluttäckningen av deponin på ett så bra sätt som möjligt.

I anmälan till tillsynsmyndigheten anges vilka massor som ska användas för sluttäckningen. Det är massor från Varbergs kommun – inget annat. En del av massorna från Varbergstunneln är lätt förorenade och innehåller föroreningshalter som ligger under riktvärden för mindre känslig markanvändning – mark som används för kontor, gator och industrier. De lätt förorenade massorna ska läggas under ett tätt skikt i samband med sluttäckningen. Således kommer de inte öka belastningen av föroreningar på naturreservatet.

Kontroller och miljöronder kommer att genomföras kontinuerligt under hela sluttäckningen för att säkerställa att sluttäckningen genomförs enligt tillsynsmyndighetens beslut.

Genom att täcka deponin och utforma ett nytt naturområde ovanpå skapar vi något bra för naturen. Förhoppningsvis blir det nya naturområdet ett populärt utflyktsmål för alla ornitologer, Varbergsbor och turister.

Lina Gyllensvärd

projektledare för sluttäckningen av Lassabackadeponin, hamn- och gatuförvaltningen.