Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vid mycket vindkraft kan man dra ner på vattenkraftsproduktionen och då sparas vattnets lägesenergi i kraftverksdammarna till andra tillfällen, skriver insändarskribenten. Bild: Pontus Lundahl/TT
Vid mycket vindkraft kan man dra ner på vattenkraftsproduktionen och då sparas vattnets lägesenergi i kraftverksdammarna till andra tillfällen, skriver insändarskribenten. Bild: Pontus Lundahl/TT

Sveriges vattenkraft är ett bra energilager och reglerkraft

Vindkraft och vattenkraft samverkar på ett utmärkt sätt.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Det är inte bara att spara överskottsel

Signaturen Lars A skyller i sin insändare 2/2 de företagsekonomiska besluten som ägarna till Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk tog 2015 att stänga vardera två reaktorer på olika politiska ställningstaganden. Låt oss se på argumenten.

Energiöverenskommelsen som ingicks 2016 innebar bland annat beslut om att ta bort effektskatten för kärnkraft. Kärnkraftsägarna klargjorde att stängningsbesluten ändå stod fast. 2010 då de statliga subventionerna avskaffades producerade vindkraften ca 3,5 TWh och 2015 producerades ca 16 TWh. Alltså en ökning på fem år med ca 360 procent utan några statliga byggsubventioner.

Faktoiden gällande Karlshamns oljekraftverk handlar om följande. En del påstår eller antyder att verket körs i nuläget eller att detta planeras. Sanningen är att oljekraftverket ingår i den så kallade effektreserven och finns standby att kunna startas om ett stort effektbehov skulle uppstå. Så har det varit länge. Ofta handlar det om enstaka timmar eller några dygn per år som behovet finns.

Att verket kördes några dygn i somras beror på att hela fyra av sju kärnreaktorer var stoppade av olika skäl. En femte reaktor kördes med mindre än 50 procents effekt. Periodvis i somras var kärnkraftsproduktionen nere i bara ca 50 procent jämfört med tidigare somrar. Inte underligt att effektreserven behövdes då.

Det är så att vi kan dra nytta av en större produktion av vindkraft när det blåser mycket genom att nyttja den reglerkraft som vattenkraften utgör. Man kan via svk.se följa hur vindkraft och vattenkraft samverkar på ett utmärkt sätt. Vid mycket vindkraft kan man dra ner på vattenkraftsproduktionen och då sparas vattnets lägesenergi i kraftverksdammarna till andra tillfällen då man kan köra på ordentligt med vattenkraft om det är mindre vind.

Vårt stora elöverskott gör att vi nu kan exportera rekordmycket el. Vi har ibland lite import men under få timmar per år beror detta på en egentlig effektbrist. Det är helt enkelt billigare att importera vindkraftsel från Tyskland och Danmark när det blåser mycket där.

Glenn Wahle