Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas, tyckte Lagrådet apropå den korta handläggningstiden för den så kallade gymnasielagen. Bild: Naina Helén Jåma/TT
Gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas, tyckte Lagrådet apropå den korta handläggningstiden för den så kallade gymnasielagen. Bild: Naina Helén Jåma/TT

Sverige har alltid stått upp för asylrätten

Lagrådet tillstyrkte inte förslaget om gymnasielagen.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

till Björn Mellquist

Sverige har alltid stått upp för asylrätten, i en mycket högre grad än vad FN kräver. Så att antyda att Sverige inte står upp för asylrätten, är en oförskämdhet mot hela landet.

Gymnasielagen skapades för en massa grabbar som inte hade asylrätt, istället för att sända iväg dessa genast. Om inte jag minns fel så var du en av dessa som tyckte denna lag var väldigt bra.

Lagrådet skriver bland annat:

Vilka möjligheterna är till uppehållstillstånd beror alltså inte på den enskildes förhållanden, utan på Migrationsverkets agerande. Det kan starkt ifrågasättas om detta är en objektivt godtagbar princip. Gäller handläggningstider.

Många remissinstanser har emellertid anfört att remisstiden – tre veckor – varit knapp inte minst i beaktande av förslagets svårtillgänglighet, vartill kommer att redan den befintliga lagstiftningen – utlänningslagen, den tillfälliga lagen och den nya tillfälliga lagen – i sig är komplicerad. Bland de instanser som varit särskilt kritiska i detta hänseende finns Migrationsöverdomstolen, migrationsdomstolarna och Migrationsverket, alltså myndigheter med god insikt i den berörda lagstiftningen och särskilda förutsättningar att bedöma och yttra sig om förslagen. Lagrådet har för sin del observerat, ovan under Inledning, att gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas.

Beredningskravet kan inte anses väl tillgodosett.

Mot bakgrund av det anförda finner Lagrådet sig inte kunna tillstyrka att det nu remitterade förslaget läggs till grund för lagstiftning.

Sverige har alltid stått upp för asylrätten, sluta prata skit om vårt land. Det är du och dina partikompisar i Vänsterpartiet och några partier till, som är ansvariga för att ungdomar/vuxna blir utvisade. Hade demokratin varit det viktigaste för dessa partier, så hade man lyssnat på Lagrådet och inte drivit igenom lagen. Populism är aldrig bra grund för lagstiftning.

Lennart