Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Det Svenska skogs- och jordbruket är föregångare i miljöarbetet och får inte äventyras genom ett regelverk som inte går att leva upp till, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Det Svenska skogs- och jordbruket är föregångare i miljöarbetet och får inte äventyras genom ett regelverk som inte går att leva upp till, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Svensk skogsnäring är hotad

Vi Kristdemokrater säger nej till den nya oordningen för svenska skogsbruket

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Alla vilda fåglar samt vissa utpekade växter och djurarter är fridlysta genom artskyddsförordningen. Det innebär att det är förbjudet att skada dem, deras växtplatser, fortplantningsområden eller boplatser.

Bakgrunden är att när Sverige införde EU; s fågeldirektiv så infördes ett skydd på individnivå när det gäller alla fåglar, vilket är betydligt hårdare tolkning än vad EU kräver.

Eftersom den svenska artskyddsförordningen har samma bestämmelser för fåglar som för de sällsynta arterna i EU:s livsmiljödirektiv har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att samma principer ska gälla alla fåglar i hela Sverige. Skogsstyrelsen menar att konsekvenserna av detta blir att skogsägare måste ta mycket större hänsyn vid avverkning och andra åtgärder såsom röjning. Man säger vidare att skogsägaren måste beakta förekomst av samtliga fågelarter oavsett om arten är hotad eller inte.

Inför varje åtgärd måste skogsägaren bevisa att man skaffat sig den kunskap som behövs för att undvika påverkan genom att genomföra omfattande inventeringar.

Skogsstyrelsen är själv stark kritisk till konsekvenserna av nya regelverket och dess generaldirektör skriver i ett debattinlägg i Svenska Dagbladet ”Om den svenska artskyddsförordningen ska tillämpas bokstavligt får det orimliga konsekvenser för skogsbruket samtidigt som förtroendet för naturvården undergrävs” slut citat. I praktiken innebär detta att kajor får samma strikta skydd som hotade rovfåglar t ex havsörnen. I Dagens Industri den 21 februari skrev flera företrädare för svensk skogsindustri en debattartikel under rubriken ”Ändra artskyddet innan Sverige stannar”, författarna menar att det nya regelverket äventyrar hela skogsindustrin.

I den gröna omställningen mot ett hållbart samhälle har våra skogsråvaror en betydande roll. Bioenergi är idag en viktig energikälla. Ur klimatsynpunkt skall där så är möjligt byggnation ske med trä. Tolkningen av EU:s regelverk äventyrar också utbyggnad av vårt elnät samt av vindkraft. För hur skall man kunna bygga en kraftledning som innebär att all skog avverkas i ledningsgatan utan att detta påverkar djur och fågelliv samt växtlivet?

Det Svenska skogs- och jordbruket är föregångare i miljöarbetet och får inte äventyras genom ett regelverk som inte går att leva upp till. Vi lever med och av dessa näringar. Den svenska skogsnäringen är avgörande för vår välfärd och står för omkring 10 procent av Sveriges samlade varuexport vilket årligen motsvarar 145 miljarder kronor. Skogsnäringen bidrar också till en levande landsbygd och ger arbetstillfällen för ca 100 000 personer.

Regeringen måste snarast göra ändringar i artskyddsförordningen för att separera hotade arter från samtliga fåglar. Det är rimligt att hänsyn tas till arter som är sällsynta, hotade och skyddsvärda. Vi Kristdemokrater säger nej till den nya oordningen för svenska skogsbruket. Skogen gör bäst nytta om den får brukas av ansvarsfulla skogsägare som varken ska behöva anlita ornitologer eller jurister för att kunna sköta sin skog. De ändrade reglerna riskerar dessutom att bygga upp en konflikt mellan våra skogsägare som bedriver en god och ansvarsfull skogsvård mot de värde som finns i en god naturvård där vi värnar den biologiska mångfalden. Detta tjänar ingen på.

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare Kristdemokraterna Varberg