Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Vi vet i dag att det innebär ett trauma för kon och kalven att bli separerade tidigt, men detta är en förutsättning för mjölkindustrin, skriver Bild: Stefan Gustavsson / Svd / TT

Svartmåla inte de som vågar gå emot samhällsnormen

Djurens parti svarar på ledare om djurrättsaktivister.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på Maria Haldestens ledare ”Hatiska terrorister förstör jobb och folknöje

Maria Haldestens ledare ”Hatiska terrorister förstör jobb och folknöje” är ett av de senaste exemplen på den ensidiga och snedvridna mediarapporteringen omkring djurindustrin generellt och kosläppen specifikt. Syftet är att svartmåla och skapa en rädsla för de människor som vågar gå emot den rådande samhällsnormen och stå upp för det man i sitt hjärta vet är rätt. Jag är en av dem som anser att den rådande normen har fel.

Jag och Djurens parti tar avstånd från all form av våld och hot om våld. Likaså gör alla seriösa djurrättsaktivister. Detta avståndstagande inkluderar det systematiska våld som djurindustrin varje dag utsätter djur för, helt lagligt.

Den rådande samhällsnormen säger att djur inte har något eget värde i sig själva. Djur ses som produkter som vi har full rätt att utnyttja för vår egen vinnings skull. Vi är alla uppväxta med detta synsätt, det stöds av lagen och det har cementerats i oss från tidig ålder.

Att djur har en svag juridisk status möjliggör att djur kan utnyttjas för mänsklig vinning även då det utgör ett lidande för djuret. Det sker varje dag inom djurindustrin. Forskningen har kommit långt. Vi vet i dag att det innebär ett trauma för kon och kalven att bli separerade tidigt, men detta är en förutsättning för mjölkindustrin. Vi vet att djur känner smärta, rädsla, sorg och dödsångest. Att döda en individ som inte vill dö kan aldrig bli något annat än en våldshandling. Ändå utsätter man inom djurindustrin djur för detta helt i onödan. Det finns fullgoda växtbaserade alternativ, fredliga alternativ som inte orsakat lidande och död och som dessutom är bättre för miljön. Med politisk vilja skulle Sveriges bönder kunna få stöd för att ställa om till att producera dessa goda produkter.

De nuvarande djurskyddslagarna i Sverige skyddar inte djur, de skyddar djurindustrin genom att ge människor det falska intrycket att djuren lever bra liv medan de utnyttjas och att de sen inte har något emot att dö för att vara till nytta för oss. Detta är en lögn som djurrättsaktivister och vi som politiskt parti försöker få människor att förstå.

Människor vill inte att djur ska lida. Det stora engagemanget för de sex labradorerna som nyligen plågades och dödades i forskningen namn av Göteborgs universitet visar tydligt att det är så. När individen får ett namn och blir verklig säger människor nej till lidande. Det behövs politisk styrning så att alternativa, djurvänliga forskningsmetoder tas fram. Jag är helt övertygad om att de flesta skulle föredra detta alternativ.

Dessvärre är det en ”David och Goliat-kamp” som djurrättsaktivister för mot djurindustrin. Fokus på ett litet antal individers dåliga beteende används för att misskreditera en hel grupp fredliga människor. Fokus flyttas framgångsrikt från den verkliga frågan som gäller djurindustrins våld mot djur.

Ett dåligt beteende finns även hos ett fåtal företrädare för djurindustrin men det skulle vara orimligt att man därför i media skulle utmåla alla som arbetar inom djurindustrin som terrorister och extremister. Ändå är detta precis det som nu görs mot de djurrättsaktivister som utnyttjar sin demokratiska rätt att på ett fredligt sätt försöka bilda opinion för djuren.

De enstaka individer som beter sig dåligt, från båda sidor, ska hanteras av polisen. Övriga, från båda sidor, bör få likvärdigt utrymme i media för en saklig och respektfull debatt.

Therese Ericsson

partiledare Djurens parti och EU-kandidat

Svar

från ledarredaktionen.

Tyvärr är det alltför många djurrättsaktivister som inte tar avstånd från våld och hot. De demonstrerar på dagtid för att sedan, i skydd av maskeringar och kvällsmörker, bryta sig in, vandalisera och hota bönder och forskare till livet. Detta är en realitet – även om det också finns djurrättsaktivister som är i sin fulla rätt att driva opinion. På dem ankommer att tydligt ta avstånd från våldsverkarna, vilket inte alltid sker.

Att människor inte vill att djur skall lida – i onödan – är korrekt. Men det flesta vill inte heller att människor skall lida av sjukdomar och medfödda funktionshinder. Att använda medicin, låta vaccinera sig eller motta behandling av läkare är själv klart för de allra flesta. Allt detta har krävt, och kräver framgent, djurförsök.

Vad gäller ”fullgoda växtbaserade alternativen” är de inte per automatik bättre för miljön. I Amazonas har stora regnskogsområden skövlats för att användas till sojaodling. Liknande odlingar på den brasilianska grässlätten innebär att ekosystem slås ut.

Liknande effekter står att vänta om våra bönder upphör med all djurhållning. Då förändras landskapet och arter lär slås ut.

Maria Haldesten

Politisk redaktör