Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Med de höga elpriser vi har i södra Sverige har vi inte råd att förlora en enda kilowattimme el från den halländska vattenkraften, skriver debattören. Bild: Annika Karlbom
Med de höga elpriser vi har i södra Sverige har vi inte råd att förlora en enda kilowattimme el från den halländska vattenkraften, skriver debattören. Bild: Annika Karlbom

Stoppa utrivningen av den halländska vattenkraften!

Centerpartiet har redan i höstas varnat för situationen, skriver Ola Johansson (C).

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Det ryska anfallskriget i Ukraina har visat hur viktigt det är att ha beredskap och minska vår sårbarhet. När det kommer till elproduktionen går svenska myndigheter tyvärr åt motsatt håll. Vi ska inte riva ut och stänga av vattenkraft här som kan användas både för att sänka elpriserna och för att stärka vår krisberedskap. Centerpartiet och jag har tagit initiativ i riksdagens civilutskott för att stoppa detta och har samlat en majoritet bakom förslaget.

Under de kommande 20 åren ska all svensk vattenkraft få nya miljötillstånd där vattenkraftselen kombineras med kloka miljöåtgärder. Det är välkommet och nödvändigt. Det har också skett en tydlig politisk avvägning där en viss mängd (1,5TWh) el får nyttjas för att åstadkomma största möjliga miljönytta. Att inte gå över den nivån är viktigt för att inte äventyra vattenkraftens möjlighet att bidra till elsystemet. Tvärt om ska lagstiftningen också göra det möjligt att öka reglerbidraget, helt enkelt att producera mer el när den behövs som mest.

Tyvärr arbetar vattenmyndigheterna åt motsatt håll. De åtgärdsplaner som tagits fram räknar med mångdubbelt större elförluster och konsekvenserna riskerar bli att många kraftverk tvingas riva ut, eftersom kostnaderna att köra vidare med väsentligt mindre mängd producerad el blir ohållbara.

Centerpartiet har redan i höstas varnat för situationen och har drivit fram beslut i riksdagen att överpröva åtgärdsplanerna. Trots detta har regeringen ännu inte genomfört översynen och domstolsprövningarna påbörjats. Det är helt ohållbart. Riksdagen har nu på vårt initiativ fattat beslut om att regeringen ska skjuta upp framtida prövningar tills dess att bristerna i lagstiftningen och åtgärdsplanerna rättats till.

Med de höga elpriser vi har i södra Sverige har vi inte råd att förlora en enda kilowattimme el från den halländska vattenkraften. Att regeringen, understödda av Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är beredda att riva ut en stor mängd småskalig vattenkraft är förvånande. De må stå för en liten mängd el under året, men under den kallaste vinterdagen, då priserna är som högst, står de för en betydande andel producerad el. Utan den skulle priserna skena ytterligare.

Vi kommer fortsätta kämpa för den svenska vattenkraften. Vattenkraften är kronjuvelen i det svenska elsystemet, den är för viktig för att slumpas bort. Nu förväntar vi oss att regeringen genast följer riksdagens beslut och agerar skyndsamt för att stoppa utrivningen av mer småskalig vattenkraft i Södra Sverige.

Ola Johansson (C)

riksdagsledamot