Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

På stationen. Johan Risholm, stadsarkitekt i Falkenberg. Bild: Ola Folkesson

Stationen i sig är ingen magnet

Stadskärnornas svårigheter beror inte på stationens läge.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ledaren "Falkenbergs stationsläge avskräcker" (13/6).

Maria Haldesten ifrågasätter starkt Falkenbergs val av stationsläge. Tyvärr från en begränsad bild av verkligheten. Falkenbergs val av stationsläge är en kompromiss mellan att bygga ut dubbelspåret genom gamla stan eller att lägga den parallellt med motorvägen. Vi har inte sökt ett externt läge. Vi konstaterade att det inte var möjligt med ett dubbelspår genom centrum och stora bostadsområden utan mycket stora negativa konsekvenser vad gäller störningar, säkerhet, barriärer mm. Det var inte heller möjligt att gräva ner järnvägen hos oss. Varberg ligger på ett berg, Falkenberg i en floddal.

Stationen är i sig ingen magnet, som den var på 1800-talet då städer växte upp kring järnvägen – järnvägshotell, resgods, restauranger för de resande. Utvecklingen har gått mot att de flesta resenärer numer är pendlare, med mycket litet intresse av sådan service på väg från hemmet till arbete eller studier.

En station är i dag en omstigningsplats mellan skilda trafikslag. Av det skälet bör man minimera avståndet mellan lokalbuss och perrong samt ge bästa förutsättningar för parkering i närområdet. Det är resan från dörr till dörr som räknas. Det skall vara lätt att nå stationen, även för alla dem som inte bor inne i stadens centrum.

Jag ”raljerar” verkligen inte mot handlarna. Tvärtom har vi i Falkenberg ett omfattande och framgångsrikt samarbete mellan kommun, fastighetsägare och handlare. Samarbetet har även uppmärksammats i flera mätningar. Svårigheterna för handeln i Sveriges stadskärnor är inget man kan vifta bort, och inget som beror på var järnvägsstationen ligger. Den beror främst på externhandelns och e-handelns utveckling och på nya konsumtionsmönster. Endast med ett aktivt arbete för samverkan och med ögonen öppna för förändringar i samhället kan vi möta utmaningarna.

Min uppfattning är att falkenbergarna och deras framsynta politiker är nöjda med det val som Falkenberg gjort. De ser såväl förutsättningar som möjligheter tydligare än vad Hallands Nyheters ledarskribent gör.

Vänligen,

Johan Risholm

Stadsarkitekt i Falkenberg

Svar

från Maria Haldesten.

Nej, Johan Risholm. Alla falkenbergare är inte nöjda – tvärtom! Och bland stadsutvecklare ses Falkenberg som ett avskräckande exempel. Till kritikerna hör KTH-professorn i samhällsplanering Göran Cars, som gett ris åt Falkenberg för att man missat den injektion och utvecklingspotential som följer på en central placering. Att centralläge bör vara förstahandsalternativet bekräftas i en senare studie av strategiska stationsplaceringar från Lunds Universitet 2017. Även där konstateras att centralt läge i en stad är bäst sett till tillväxt- och tillgänglighetspotential.

Att stadsarkitekten inte inser det oförskämda i att anklaga handlarna för att vara på 1890-årsnivå är bara sorgligt.

Maria Haldesten

Pol red