Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

kraftledning Bild: Magnus Hjalmarsson Neideman
kraftledning Bild: Magnus Hjalmarsson Neideman

Stamnätet måste vara funktionellt

Att döma ut växelström i luftledningar som en omodern teknik är missvisande.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på: "Vi uppmanar landsbygdsministern att komma till Halland!" (12/06/2019)

Svenska kraftnät möts ofta av kraven att gräva ner ledningar och att ”modernare” teknik ska användas. Att döma ut växelström i luftledningar som en omodern teknik är missvisande. Att det däremot är enkel, beprövad och kostnadseffektiv teknik stämmer, vilket också förklarar varför den används i alla stora elnätet runt om i världen.

Svenska kraftnäts teknikval baseras på samhällsekonomiska nyttoanalyser där investeringskostnad och markanspråk ställs i relation till elmarknadsnyttan. Analyserna visar tydligt att bygga isär ledningarna och bygga bort de sambyggda delarna för att uppfylla dagens driftsäkerhetskrav är det samhällsekonomiskt bästa alternativet. Kabelalternativ kostar runt sex gånger mer än en luftledning och har dessutom betydligt lägre tillgänglighet och halva livslängden innan den måste ersättas. Så för att uppfylla regeringens uppdrag om att tillhandahålla ett driftsäkert, hållbart och kostnadseffektivt elöverföringssystem är växelström för luftledning det givna alternativet.

Vad gäller magnetfält är det inte vetenskapligt belagt att det är skadligt och Svenska kraftnät tillämpar en försiktighetspolicy vad gäller närheten till varaktiga boenden. Klarar vi inte den policyn kan fastigheter lösas in. För den aktuella ledningen kan det röra sig om något enstaka boende beroende på slutlig sträckning, men att 40 till 70 bostäder skulle bli obrukbara, som det påstås i artikeln, är helt felaktigt. Det stämmer inte heller att den ”remsan” mellan ledningarna som följer av breddningen skulle återförs till markägarna som en kompensation. Den marken kommer fortsatt vara en del av ledningsgatan och markägare som lider av mark- och skogsförluster ersätts ekonomisk för dessa.

Vi förstår att marksnåla lösningar är önskvärda och försöker alltid minska påverkan på boenden, natur och samhället i stort. Men kan inte göras på bekostnad av stamnätets funktionalitet eller till orimliga kostnader som ger kraftigt förhöjda elpriser.

Joel Nylin

kommunikatör

Martin Norlund

Huvudprojektledarare på Svenska kraftnät