Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt HN
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Män som jobbar i kvalificerade yrken i stora organisationer har bättre chans att komma tillbaka efter en stroke. Bild: Luca Bruno
Män som jobbar i kvalificerade yrken i stora organisationer har bättre chans att komma tillbaka efter en stroke. Bild: Luca Bruno

Stärk rehabiliteringen efter stroke

Bostadsort påverkar möjligheten att bli återställd.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I år kommer drygt 800 hallänningar plötsligt att tappa kontrollen över sin kropp. Många får svårt att prata, delar av synfältet kan försvinna och på vissa förlamas ena sidan av kroppen. Var fjärde person som insjuknar dör.

Stroke är ett samlingsnamn för en blödning eller blodpropp i hjärnan, och för den som drabbas är läget akut. Lyckligtvis har forskningsframsteg och förbättrad vård bidragit till att dödligheten i stroke mer än halverats i Halland sedan millennieskiftet. Men även om allt fler överlever så kommer inte alla tillbaka fullt ut. Många strokepatienter får svårt att koncentrera sig, prata och röra sig som vanligt. Ångest och depression är vanligt. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i Sverige.

I dag lever ungefär 100 000 svenskar med sviterna efter stroke. Vid en tre- och fem-årsuppföljning har två tredjedelar av dem fortfarande inte fullt kunnat återgå till det liv och de aktiviteter som de hade före insjuknandet. För att kunna bli fullt återställd är god rehabilitering en förutsättning – och här kan mycket förbättras.

Enligt Socialstyrelsen finns det tydliga regionala skillnader i strokerehabiliteringen i landet. Exempelvis råder stor variation i tillgången till multidisciplinära stroketeam, där utskrivning och rehabilitering hanteras av specialiserad personal från yrkesgrupper som läkare, fysioterapeuter, dietister och psykologer. För att jämna ut skillnaderna konstaterar Socialstyrelsen också att de individuella rehabiliteringsplanerna bör följas upp mer strukturerat och att samordningen mellan regioner och kommuner måste förbättras.

Möjligheten att bli återställd varierar inte bara beroende på var du bor. Ny forskning med stöd från Hjärt-Lungfonden tyder även på att män som arbetar i kvalificerade yrken i stora organisationer har bättre chans att komma tillbaka efter en stroke. Nu behövs mer forskning för att bättre förstå vad skillnaderna beror på – och hur de kan avhjälpas.

Faktorer som kön, yrke och bostadsort ska inte få avgöra kvaliteten på vården. Därför uppmanar vi landets regionpolitiker att sätta rehabiliteringen i fokus, så att alla strokedrabbade får samma möjlighet att återgå till ett fullgott liv.

Kristina Sparreljung

generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Jan Nilsson

ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd