Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ett gult rapsfält på en åker. Bild: Fredrik Sandberg/TT
Ett gult rapsfält på en åker. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Stärk åkermarkens skydd

Hela Varberg måste få vara med i diskussionen om framtida bebyggelse, skriver LRF.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Varberg är attraktivt. Det är något väldigt positivt och vi som insett det tidigare än andra kan vara stolta. Det gynnsamma läge attraktiviteten innebär för kommunen måste dock utnyttjas med 2020-talets insikter som grund. Under de senaste veckorna har vi kunnat följa en debatt kring hur Varberg i framtiden skall utvecklas till en attraktiv, vacker och hållbar stad i stadskärnan, i debatten saknas helheten för hela kommunen. Beslutsfattare har under en lång tid lyckats inbilla oss att vi kan ha en utveckling i tätorten och en annan i den omgivande landsbygden. Idag vet vi bättre, det är en diskussion gemensam för hela Varberg vi måste klara av att ha.

Tyvärr ser vi att i Varberg tillåts tätorten växa på förstklassig jordbruksmark, vilket LRF anser måste ske med stor aktsamhet. Kunskapsnivån om jordbruksmarkens betydelse för framtida livsmedelsförsörjning måste bli högre hos beslutsfattarna, enligt Jordbruksverket finns inte ens idag jordbruksmark att försörja hela Sveriges befolkning. Speciellt i pandemins spår upptäcker vi vikten av att vara självförsörjande på livsmedel. FN:s expertpaneler, alldeles oavsett om de fördjupar sig i klimatet, biologisk mångfald, social rättvisa eller vad du än väljer kommer fram till en gemensam ståndpunkt – det råder brist på såväl jordbruks- som skogsmark för att vi ska kunna skapa den värld vi vill. Samtidigt konstateras att detta inte enbart är en fråga för de delar av klotet som är tätt befolkade relativt sin produktionsförmåga, det är en fråga för alla oavsett var vi befinner oss.

För LRF:s del innebär detta att vi vill att åkermarkens skydd stärks ytterligare i den kommunala planeringsprocessen. Ser vi oss omkring i Sverige konstaterar vi att kommunerna förbättrat sig betydligt de senaste tio åren. Möjligheterna till förtätning av bebyggelse samt till bebyggelse av annan mark än den med bäst produktionsmöjligheter prövas nu noga och framgångsrikt av många kommuner i landet. LRF:s kommungrupp förväntar sig nu att Varberg tar detta på allvar, tar täten i denna utveckling och agerar som den gröna framtidskommun den anser sig vara.

Cecilia Bengtsson

ordförande LRF:s kommungrupp Varberg