Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

licensierad fångst av hummer som sedan skulle kunna bli en näring för Varberg under lång tid framöver, skriver insändarskribenten. Bild: Robert F. Bukaty
licensierad fångst av hummer som sedan skulle kunna bli en näring för Varberg under lång tid framöver, skriver insändarskribenten. Bild: Robert F. Bukaty

Sprängsten från tunneln kan bli rev för hummerfiske

Det borde finnas sten från tunneln så det räcker till flera projekt

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Jag skulle vilja upprepa ett förslag som jag presenterade för Varbergs Kommun för några år sedan. Den gången blev det nog en hyllvärmare. Mitt förslag var att överskott av sprängsten från tunneln skulle kunna utnyttjas för att skapa stenrev i havet på lämplig plats så att fisket med trål inte äventyras. Med hjälp av pråmar med öppningsbara bottenluckor skulle sten kunna köras ut till aktuellt område och dumpas exakt så att långa limpor med sten bildas. Området skulle kunna få ett reservatsstatus under viss tid så att det marina livet kan etableras. I området kan sedan årligen sättas ut ca 10 cm humrar som sedan får växa till. Så småningom skulle man kunna ha licensierad fångst av hummer som sedan skulle kunna bli en näring för Varberg under lång tid framöver. Lastbilstransporten av sten från tunneln till hamnen skulle bli kort och mindre kostsam än andra transporter. Detta skulle kunna drivas som ett EU-projekt och bidra till ökad tillväxt även av fisk i Kattegatt. Det skulle kräva samarbete mellan statliga myndigheter, Västkustfiskarna, Regionen/Länsstyrelsen och aktuella kommuner. Framför allt krävs det politisk vilja. Rätt hanterat skulle återfångst av hummer kunna bli ekonomiskt lönsamt och skapa arbetstillfällen.

Tidigare har det sagts att all sten skulle gå åt vid Farehamnsbygget och Västerport men nu har jag ryktesvis hört att Golfklubben vid Björkäng skall ta hand om stenmassor för att omskapa banorna. Inget ont i det men tydligen finns det stenmassor i överskott.

Med förhoppning att denna idé kan få slå rot och förverkligas

Göran Nordbladh