Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Byggandet. ROT-avdraget behöver minskas för att ge utrymme till bostadsbyggandet menar debattörerna.

Socialdemokratisk bostadspolitik

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Byggstimulanser. Under åtta år med en borgerlig regering ökade bostadskön i Varberg från ca två år till idag ett snitt på närmare tio år. Det stora fallet i byggnation av hyresrätter inträffade 2008 då de statliga stimulansmedel som fanns togs bort. Detta var en av de förändringar som genomfördes och som innebar att byggnationen av hyresrätter till och med i en starkt växande kommun som Varberg i praktiken upphörde under flera år. Varberg är enligt senaste statistik idag den kommun som har näst längst bostadskö i Sverige.

Konsekvenserna av den borgerliga bostadspolitiken har även inneburit starkt ökade hyror vid nybyggnation och mycket höga kostnader vid köp av hus eller bostadsrätter. Långa köer och ökade kostnader drabbar direkt både ungdomar och andra personer som är i stort behov av en bostad. Bostadsbristen får även direkt stora konsekvenser för arbetsmarknaden.

Att få fart på bostadsbyggandet är en av Socialdemokraternas mest prioriterade frågor just nu. Särskilt prioriterat är mindre och billigare hyresrätter, där vi vill införa ett investeringsstöd. I förslaget ställer vi krav på att bostäder som får stöd har rimliga hyror och stödet riktas särskilt till mindre lägenheter. Förslaget läggs i riksdagens i höst, men gäller för bostäder som påbörjas från och med idag.

För att finansiera reformen föreslår vi en minskad subvention i ROT-avdraget från 50 till 30 procent från och med 1 januari 2016. Taket för avdrag är kvar på 50 000 kr. Vi kommer med andra ord att ha ett mycket generöst ROT-stöd även i framtiden.

Det främsta motivet för förändringen av ROT är att vi måste skapa förutsättningar för en ökad bostadsbyggnation. Förutom ekonomiska stimulanser krävs att delar av kapaciteten som finns i våra byggföretag styrs över från ROT-jobb till att bygga lägenheter till våra ungdomar och andra med stora behov.

Förutom investeringsstödet införs flera andra förändringar för att få fart på bostadsbyggandet, bl.a. förenklingar av olika regelverket, stöd till nybyggnation av bostäder för äldre samt stöd till kommuner som tar sitt ansvar för bostadsbyggandet.

För oss Socialdemokrater är i grunden en bostad en rättighet för alla medborgare. Därför kommer vi nu mycket målmedvetet att se till att byggnationen av bostäder kommer igång och de förslag vi redogjort för här är en mycket viktig del i detta arbete.

Riksdagsledamot (S), Varberg

Oppositionsråd (S), Varberg