Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

För de delar som kommunen ansvarar för har snöröjningsinsatserna varit omfattande men mängden snö i kombination med smala gator har skapat problem, skriver kommunen. Bild: Jennie Persson
För de delar som kommunen ansvarar för har snöröjningsinsatserna varit omfattande men mängden snö i kombination med smala gator har skapat problem, skriver kommunen. Bild: Jennie Persson

Snöröjningsinsatserna har varit omfattande

Problem i vissa delar centralt där snön inte kan läggas åt sidan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Saltfria gator är vackert, men det har sitt pris”, ”Vad sysslar snöröjarna med?” och ”Vart tog snöröjningen i Varbergs centrum vägen?

Varbergs kommun har den senaste perioden tagit emot en del synpunkter på hur snöröjningen och vinterväghållningen fungerat. Synpunkterna har dels handlat om det som kommunen ansvarar för men har även handlat om det som Trafikverket, vägföreningar, samfälligheter och enskilda fastighetsägare ansvarar för. Särskilt kan noteras att trottoarer, där huvudsakligen enskilda fastighetsägare ansvarar för vinterväghållningen, har varit föremål för synpunkter.

Vi kan absolut förstå att boende, besökande och näringsidkare påverkas i hög utsträckning av hur vinterväghållningen fungerar och att det kan ta sig uttryck i både frustration och irritation.

För de delar som kommunen ansvarar för har snöröjningsinsatserna varit omfattande men där mängden snö, i kombination med begränsade möjligheter att lägga åt sidan snön respektive köra undan snön, gjort att vi i vissa delar centralt inte fullt ut kunnat leva upp till allas förväntningar. Smala gator med mycket parkerade bilar har skapat problem under insatserna där vallarna som plogningen skapar utgör nya hinder för trafikanterna.

Vi har använt all utrustning vi har men även nyttjat de externa företag som vi har avtal med och all personal internt och externt har arbetat långa pass med vinterväghållningen. Kostnaderna för vinterväghållningen är särskilt höga just nu men samtidigt är inriktningen att vi fortsatt kommer använda alla interna och externa resurser som finns tillgängliga för att hantera vinterväghållningen på det kommunala vägnätet nu och i vinter.

På kommunens hemsida finns mer information om hur snöröjning och halkbekämpning går till och hur arbetet prioriteras avseende olika trafikslag. Vi kommer naturligtvis löpande och efter vintersäsongens slut också behöva utvärdera insatserna under vintern för att se om det finns saker att göra annorlunda till kommande vintersäsonger.

Varbergs kommun

Hamn- och gatuförvaltningen