Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Öresundståg. Det är för mycket krångel med toaletter, med låsta dörrar och för mycket klotter. Det behövs mer utrymme för bagage och vissa tider är det väldigt trångt på tågen.

Slå vakt om tågsamarbetet i Sydsverige

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Halland. Öresundståg är ett av Sveriges mest lyckade exempel på hur kollektivtrafiken kan binda ihop en landsdel till en väl fungerande arbetsmarknad. I dag reser vi mellan länen, mellan städer och över till Danmark som aldrig förr. Cirka 26 miljoner resor görs årligen med Öresundståg. Studerande, arbetspendlare, charterresenärer, affärsresenärer med flera samsas i kollektivtrafiken. Tåget, trots brister, gör en insats för alla. Även Krösatågstrafiken och Pågatågstrafiken betyder mycket för det gränslösa resandet i södra Sverige.

Vi är däremot inte nöjda med kvaliteten på Öresundstågen. Det är för mycket krångel med toaletter, med låsta dörrar och för mycket klotter. Det behövs mer utrymme för bagage och vissa tider är det väldigt trångt på tågen. Kvaliteten kommer att bli högre efter den omfattande tågrenovering som just påbörjats. Vissa brister kommer att avhjälpas snabbare när vi byggt en egen verkstad i Hässleholm, där tågen bättre kan servas. En förbättringspotential handlar kanske om hur vi organiserar verksamheten. Alla dessa brister måste vi i sydsamarbete se till att åtgärda. Men, det får inte ske på ett sätt som äventyrar Öresundstågsverksamheten eller samarbetet mellan länen. Det får inte drabba de resande.

Centerpartiet i södra Sverige vill stärka samarbetet mellan länen inom områden där vi gemensamt tjänar på det. Det gör vi bäst genom samtal och gemensamma satsningar. Inte genom att konkurrera eller att någon ensidigt går vid sidan om. Centerpartiet vill att vi förbättrar möjligheterna till resande över gränserna ännu mer.

Ökat biljett- och regelsamarbete måste komma på plats och länsgränserna ska inte innebära extra kostnadspåslag på biljetten. Samarbetet inom Öresundståg och övrig gränsöverskridande kollektivtrafik kan alla vinna på.

I diskussionen om utvecklingen av Öresundstågen har det funnits förslag som riskerar bryta upp det framgångsrika samarbete denna trafik varit. För Centerpartiet är det angeläget att utvecklingen av samarbetet fortsätter att bygga på alla nuvarande parter och att det byggs gemensamt för resenärernas bästa i södra Sverige.

För Centerpartiet i Sydsverige: Stefan Bengtsson

gruppledare Region Halland

Sven Sunesson

gruppledare Region Kronberg

Birte Sandberg

gruppledare Region Skåne

Christer Jonsson

gruppledare Kalmar läns landsting

Lars Karlsson

gruppledare Landstinget Blekinge