Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Innan ytterligare åtgärder görs inom ramen för markanvisningsplanen bör en kulturmiljöutredning genomföras, skriver Föreningen Varbergs Museum.
Innan ytterligare åtgärder görs inom ramen för markanvisningsplanen bör en kulturmiljöutredning genomföras, skriver Föreningen Varbergs Museum.

Skydda fornlämningsområdet från ny bebyggelse

Att upplåta Tågängen för ny bebyggelse skulle innebära ett ingrepp i den absolut känsligaste miljön i Varberg.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Föreningen Varbergs museum har uppmärksammat att en obebyggd tomt nära Varbergs fästning finns med i kommunens markanvisningsplan, samt att kommunen snart kan komma att avyttra marken för nybyggnad. Det handlar om ytan omedelbart väster om Varmbadhuset.

I detta skede är det därför angeläget att påtala platsens känsliga läge inom det område som är klassat som riksintresse med fästningen, bebyggelsen på Platsarna samt kurortsmiljön med kall- och varmbadhus och societetshuset med omgivande park.

Tågängen är alltså direkt belägen inom dåvarande stadsbildningen Varberg på Platsarna, grundad av danske kungen Kristian IV i början av 1600-talet. Dagens Platsarna har sitt ursprung i 1800-talets arbetarstadsdel med byggnadsantikvariskt värde. I området låg även fästningens tidigare kyrkogård, bland annat med begravningsplats för fångar.

Hela den aktuella ytan ligger dessutom inom det omfattande fornlämningsområdet ”Varbergs stadslager” (Fornsök Objekt L1996:4085).

Att upplåta Tågängen för ny bebyggelse skulle innebära ett ingrepp i den absolut känsligaste miljön i Varberg med dess rikskända karaktärsbyggnader.

Varbergs fästning samt societetshuset är dessutom klassade som byggnadsminnen.

Innan ytterligare åtgärder görs inom ramen för markanvisningsplanen bör en kulturmiljöutredning genomföras för att analysera och bedöma om det överhuvudtaget är lämpligt att bebygga en tomt belägen inom riksintresset. Dessutom lär ytterligare arkeologiska undersökningar sannolikt aktualiseras då området är registrerat som fornlämning.

Det är inte utan en viss förvåning som föreningen noterar att ny bebyggelse kan bli aktuell i ett fornlämningsområde i de allra känsligaste delarna av Varberg, därtill i nära anslutning till fästningen där Hallands kulturhistoriska museum har sina lokaler.

Föreningen Varbergs Museum