Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

På byggnadsnämnden 24 februari togs beslut att tillåta en större avvikelse mot parkeringsnormen på fastighet Tärnan. Bild: Annika Karlbom
På byggnadsnämnden 24 februari togs beslut att tillåta en större avvikelse mot parkeringsnormen på fastighet Tärnan. Bild: Annika Karlbom

Skapa mobilitetsavtal eller parkeringskaos?

Inget rimligt beslut om kvarteret Tärnan.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

KD har under lång tid förespråkat att förtätning i Varberg behöver ske med varsamhet. På byggnadsnämnden 24 februari togs beslut att tillåta en större avvikelse mot parkeringsnormen på fastighet Tärnan. 113 p-platser blev 87, vilket godkändes av en majoritet. Vi i KD anser att detta inte är ett rimligt beslut och som dessutom borde lyfts till högre instans. P-normen antogs 2012 och var tänkt att ge riktlinjer för hur p-platser ska hanteras vid byggnationer. I undantagsfall kanske det inte är rimligt att varje enskild fastighet ska uppfylla p-normen fullt ut. Möjlighet finns då att ersätta kommunen för de p-platser som saknas till en kostnad av 350 000Kr/per p-plats. När krav på p-platser ska värderas i praktiken tar stadsbyggnadskontoret stöd av p-normen och för kvarteret Tärnan var deras förslag till beslut avslag. Exploatören förutsätter att bilägandet hos de boende ska vara lägre än genomsnittet samt att man kan samnyttja parkeringsplatser vid olika tidpunkter på dygnet.

I flera kommuner har man tagit fram strategier för att säkerställa en bra helhet för gång, cykel, kollektiv- och fordonstrafik. Detta borde naturligtvis redan varit på plats i Varberg om man ser till all den omfattande byggnation som pågår. Konsekvenserna av att bygga för få p-platser över tid innebär att en "parkeringsskuld" byggs upp. Ansvaret och kostnaden för att hantera en ökande parkeringsskuld kommer att hamna på kommunen. KD anser att en avvikelse på 27 P-platser mindre än vad p-normen anger inte är acceptabelt. Konsekvenserna av det tagna beslut riskerar att leda till en betydande olägenhet för de som bor i närområdet idag, då ökad gatuparkering förväntas ske.

KD ser ett behov av att omedelbart starta upp ett arbete som kartlägger hur Varberg skulle kunna använda sig av mobilitetslösningar som värnar en bra miljö och sker i god samverkan med exploatörer och fastighetsägare som utför byggnadsprojekt i Varbergs kommun.

Freddie Holmström (KD)

ledamot byggnadsnämnden

Morgan Börjesson (KD)

gruppledare