Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

S-ledningen baserar sin budget på tillfälliga statsbidrag meden vi i Centerpartiet och Moderaterna strävar efter en sund ekonomisk hushållning med skattepengar, skriver Rie Bolund (M) och Shlomo Gavie (C). Bild: Ola Folkesson
S-ledningen baserar sin budget på tillfälliga statsbidrag meden vi i Centerpartiet och Moderaterna strävar efter en sund ekonomisk hushållning med skattepengar, skriver Rie Bolund (M) och Shlomo Gavie (C). Bild: Ola Folkesson

S har glömt vad sund ekonomisk hushållning är

Vi vill ha en ansvarsfull budget.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på ”Sälj inte ut välfärden och LSS

Den socialdemokratiska ledningen i socialnämnden har glömt vad sund ekonomisk hushållning är. Redan 2019 kunde socialförvaltningen konstatera att återtagandet av LSS verksamheten i kommunal regi skulle kosta ca 16 miljoner kronor per år mer för socialnämnden och för 2021 års budget skulle nämnden behöva en kompensation för ca 13 miljoner kronor per år! Var dessa pengar ska komma ifrån skriver inte S-ledningen utan hänvisar till det allmänna kommunala- och LSS-utjämningssystemet.

Skillnaden mellan oppositionen och nämndens socialdemokrater är principiellt: S-ledningen baserar sin budget på tillfälliga statsbidrag meden vi i Centerpartiet och Moderaterna strävar efter en sund ekonomisk hushållning med skattepengar.

Socialdemokraterna i socialnämnden är upptagna med att riva ner allt vad den tidigare majoriteten har byggt upp kosta vad det kosta vill. Pengar som var avsedda för att höja livskvaliteten inom äldreomsorgen (aktivitetspotten) tas bort, en genuin strategisk satsning på välfärdsteknologi (PIO) som har ställt Falkenbergs kommun socialnämnd i frontlinjen bland landets kommuner har decimerats till några tekniska lösningar. Samtidigt som värdefull kunskap och flera års satsade miljoner kastas bort. Ett fungerande samarbete med andra Räddningstjänsten Väst röstas bort trots förvaltningsutredningens varningar.

Socialdemokraterna vill ha mer personal. Vi, Centerpartiet och Moderaterna, vill ha bättre utbildad och kvalificerad personal med differentierade arbetsuppgifter som bidrag till ökad vård och omsorgs kvalité och en modern och stimulerande yrkesutveckling.

En viktig del i samhället generellt och i vård och omsorg i synnerhet är möjligheterna att kontrollera att lagstiftningen och kvalitén uppfylls.

Den S-styrda socialnämnden förväxlar ansvarstagandet och kvalitén, den tar bort den välutvecklade tidigare kontroll och utredningsavdelning och ersätter den genom att centralisera och politisera kvalité och kontrollfunktionen i socialförvaltningen.

Socialnämndens främsta och viktigaste uppgift är att dessa lagar utförs och för detta krävs en utvecklad organisation för kontroll. Den avgörande kunskapen sitter hos medarbetarna i förvaltningen inte i de politiska korridorerna.

Vi, Moderaterna och Centerpartiet, vill ha en ansvarsfull budget som har en balanserad och inkluderande innehåll där nämndens målgrupper är i centrum.

Rie Boulund (M)

Shlomo Gavie (C)