Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En 40 meter hög mobilmast planeras i Skrea. Bild: Gorm Kallestad
En 40 meter hög mobilmast planeras i Skrea. Bild: Gorm Kallestad

Säg nej till mobilmast i kulturhistoriskt område

Det är vår skyldighet att bevara det.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Apropå

artikeln "Telia vill bygga torn i Skrea"

Vi har i HN kunnat läsa om en placering av en 40 meter hög mobilmast i Skrea. Den är tänkt att byggas på den östra sluttningen av Öfra Kull – ett ganska okänt kulturhistoriskt område som har ett flertal bronsålders- eller järnålders gravhögar. Området är inte utgrävt och innehåller förmodligen även bosättningar. Marken ägs av kommunen och är ännu inte medtagen i planen för det allt snabbare utbyggandet av Skrea. Området har dock i något sammanhang nämnts, då man från den högsta punkten skulle kunna se havet!

Detta fantastiska område, som även inrymmer Mannabergs mosse, en reminiscens från istiden, är ett mycket värdefullt kulturområde, som ännu inte förstörts av byggiver. Detta beroende till stor del av att det sköts genom mulbete, annars skulle det varit helt igenslyat. Det innehåller även en bit välbevarad fägata, som har använts av de små torpställena, som fanns runt om Öfra Kull. Torparna hade inte mer än en ko och fick ha området som gemensam betesmark. Detta gjorde att det är välbevarat och mycket uppskattat av närboende. Detta bidrog också till att vi, för ett tiotal år sedan fick pengar till en restaurering av hela området av EU.

Börjar man nagga området i kanten genom att tillåta en 40 meter hög mobilmast, som genererar strålning, så gör detta området olämpligt att vistas i både för människor och djur. Låt oss förhindra en sådan utveckling. Det är faktiskt vår skyldighet att lämna i arv något av kulturhistorisk och orörd mark till kommande generationer. Tillåter man denna mast i området är första steget taget mot fortsatt utbyggnad.

Eia Olofsson