Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Hej

Hej

Trots 40 år av användning av kärnkraft i Sverige är frågan om avfallshanteringen inte löst, skriver insändarskribenten. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT
Trots 40 år av användning av kärnkraft i Sverige är frågan om avfallshanteringen inte löst, skriver insändarskribenten. Bild: Björn Larsson Rosvall/TT

Riksdagen har tagit ett klokt beslut

Frågan om avfallshanteringen ännu inte löst.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Riksdagen har en möjlighet att stoppa stängningen", "Det är stor skillnad på politiskt ansvar och Vattenfalls uppdrag" och "SD uppmanar S att ta ansvar – avveckla inte svensk kärnkraft"

Inte med ett ord nämner Bengt Eliasson (L) i sina insändare vad vi skall göra med det radioaktiva avfallet från kärnkraften som är livsfarligt för allt levande i 100 000-tals år, i HN 14.1 ”Riksdagen har en möjlighet att stoppa stängningen” och HN den 22/1 ”Det är stor skillnad på politiskt ansvar och Vattenfalls uppdrag.” Detsamma gäller Mattias Bäckström Johanssons (SD) insändare i HN den 20/1. ”Ta ansvar-avveckla inte svensk kärnkraft.” Inte ett ord om det radioaktiva kärnavfallet.

Trots 40 år av användning av kärnkraft i Sverige är frågan om avfallshanteringen inte löst. Den pågående juridiska processen visar att lösningarna som Svensk kärnbränslehantering har redovisat har allvarliga brister. Metoden att gräva ner det radioaktiva kärnavfallet i kopparkapslar 500 meter under jorden och fylla dem med bentonitlera innebär stora risker. Det finns risk för att kopparen korroderar och att sprickbildningar i berget uppstår. Säkerheten och miljön måste vara överordnad ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande. Här talar vi om en förvaring i 100 000 tals år.

Uranbrytningen orsakar stora skador på människor och natur. Vid brytningen frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. Uranbrytningen sker ofta i glest befolkade områden där arbetarna, ofta urbefolkningen, saknar arbetsrättsligt skydd som i Namibia och Australien. Uranbrytning är sedan 2018 förbjudet i Sverige.

Nu har riksdagen tagit ett klokt beslut, om än med minsta möjliga marginal, att inte driva Ringhals reaktorer 1 och 2 vidare. Satsningar på ny teknik, kraftvärmeverk, biobränslen och förnyelsebara energikällor som sol, vind och vatten har bidragit till ett stort elöverskott.

Vi äger inte jorden. Vår uppgift är att förvalta den och överlämna den till våra barn och barnbarn.

Per Sjövall

Naturskyddsföreningen i Falkenberg.