Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hallandstrafiken anpassar kontinuerligt linjenätet med tillhörande turutbud utifrån hur stort resbehovet är. Bild: Moa Carlsson
Hallandstrafiken anpassar kontinuerligt linjenätet med tillhörande turutbud utifrån hur stort resbehovet är. Bild: Moa Carlsson

Resbehovet skiljer sig vid olika tider på dygnet

Hallandstrafiken förklarar de tomma bussarna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

till Cykeljohan och Fortfarande förundrad Grimsholmare

Hallandstrafiken har tydliga riktlinjer utifrån minsta antal passagerare då det varken är samhällsekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att köra runt med tomma bussar. Hallandstrafiken anpassar kontinuerligt linjenätet med tillhörande turutbud utifrån hur stort resbehovet är där resurserna koncentreras till linjer där de gör störst nytta för flest resenärer. Resbehovet skiljer sig åt mellan olika tider på dygnet. Resandet på morgonen sker vanligtvis in mot staden och tvärtom på eftermiddagen. Det är av den anledningen bussar kan uppfattas som tomma i ena riktningen, men har en hög beläggning i andra riktningen.

Busstrafiken förbi Ringsegård vidare till Grimsholmen gjordes om i december 2015 på grund av lågt resande. De turer som kvarstår på vardagar finns till utifrån behovet för grundskola- och gymnasieelever att kunna resa till och från skolan. På helgerna är busstrafiken numera ersatt av anropsstyrd trafik där beställning sker per telefon och utförs med taxi, en taxi som då samordnas med övriga samhällsbetalda resor i form av färdtjänst och sjukresor.

Allt fler Falkenbergare åker kollektivt. Stadsbusstrafiken har haft en stark resandeutveckling under de senaste åren där antalet resor mer än fördubblats mellan åren 2010 och 2018. Under 2011 gjordes stadsbusslinjenätet om genom satsning på rakare och snabbare linjer med ökad turtäthet. Linje 1 som trafikerar mellan centrum och Skrea har efter linjeomläggningen ökat med över 200 procent. Beläggningen ombord på våra bussar till Ringsegård och Grimsholmen har ökat sedan trafiken gjordes om, dock från låga nivåer. Hallandstrafikens uppdrag är att inom givna ekonomiska ramar, driva och utveckla så bra kollektivtrafik som möjligt för så många hallänningar som möjligt.

Daniel Modiggård

Trafikplaneringschef

Hallandstrafiken AB