Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SVK investerar i stora schabrak till luftledningar som skär rätt igenom landskapet, menar debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg / TT
SVK investerar i stora schabrak till luftledningar som skär rätt igenom landskapet, menar debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Regeringen måste ge tydliga direktiv för utbyggnaden av elnätet

Lagstiftningen är inte uppdaterad till ett samhälle med kommersiella aktörer.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svenska Kraftnät, SVK, ansvarar för stamnätet för el och Ellevio, Eon och Vattenfall som är stora aktörer i de regionala näten planerar alla för stora investeringar. Det är ju gott och väl att elförsörjningen är säker för vi är alla beroende av elen.

Sverige är inte en ensam enklav utan elen strömmar fram och tillbaka över gränserna. Det är ingen hemlighet att de kommersiella bolagen ser möjligheter att sälja dyrt när efterfrågan på fossilfri el stiger ute i Europa. SVK som ansvar för utlandsförbindelserna är klart intresserade av att kunna sälja när det blåser och eller när det är gott om vatten i de svenska magasinen.

Att tjäna pengar på ett just sätt är inte fult. Det allmänheten förmodligen inte tänker på är under vilka premisser kraftledningar byggs. Och inte hur ersättningen till berörda sker. Samhället prioriterar den här typen av infrastruktur mycket starkt på bekostnad av markägare, kommuner och övriga berörda. Lagstiftningen är inte uppdaterad till ett samhälle med kommersiella aktörer, till den här kategorin måste SVK räknas eftersom verket är affärsdrivande.

Detta innebär att SVK investerar i stora schabrak till luftledningar som skär rätt igenom landskapet. Ta en titt nästa gång ni passerar, räkna på bredden av kalgatan och fundera på hur många mil lång gatan är. Nästa övning blir att räkna ut hur mycket areal skog, produktiv, som går åt för en enda ledning.

Vi behöver all skog vi har i Sverige för att kunna ersätta den fossila oljan. Skogen och åkerns grödor binder koldioxid i ett fantastiskt kretslopp. För att klara tvågradersmålet måste användningen av fossil olja minskas radikalt. Breda kalgator i mil efter mil tar bort enorma arealer kolsänkor. Om det nu inte hade funnits annan teknik än luftledningar hade det varit en sak men verkligheten är att det finns bra möjligheter att kablifiera. Svenska staten som lagstiftare och ägare av nätbolag är inte pådrivare för att modern teknik ska användas.

SVK har påbörjat ett arbete med att renovera befintlig ledning mellan Trollhättan och Malmö. Här finns fina möjligheter att tänka nytt, både i synen på människor, miljö och teknikval. På sträckan Horred-Breared ska de två ledningarna som går i så kallad parallellgång dras isär och kalgatan blir då betydligt bredare. Ökning med 50 meter är troligt.

Var finns lastprognoserna och motiven för investeringarna? De som ska yttra sig innan regeringen tar beslut måste ha ett tillförlitligt underlag.

Vill staten tjäna pengar på att sälja fossilfri el inom och utom Sverige så måste den se hela kedjan. Det blir ju hyckleri att ta resurser i anspråk som gör mycket större nytta som kolsänka och som energi, bostäder och kläder. För allt man kan göra av olja kan man göra av skogsråvara.

Det är vår, LRF Västra Götaland och LRF Halland, bestämda åsikt att SVK måste få tydliga direktiv om att de som äger resurserna ersätts marknadsmässigt och inte via engångsersättningar för all framtid. Men framförallt måste verket gå i bräschen för tekniklösningar som är resurssnåla, minimerar elektromagnetiska fält och tar betydande hänsyn till de gröna näringarna men även kommunernas möjlighet att bygga bostäder och verksamhetsområden. Statsmakterna måste vara tydliga med att den av riksdagen antagna livsmedelspolicyn även ska främjas av SVK och av andra statligt ägda bolag.

LRF förväntar sig att nuvarande och kommande regeringar ger tydliga ägardirektiv att hushållning med resurser och bästa möjliga teknik ska vara högprioriterat.

Sofia Karlsson

ordförande

LRF Västra Götaland

Anders Richardsson

ordförande

LRF Halland