Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ratificera FN:s kärnvapenkonvention

En kärnvapenfri värld är ingen ouppnåelig utopi.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Sverige står inför ett vägval, om bara några månader måste beslutet huruvida vi ska ratificera den omtalade kärnvapenkonventionen fattas. Som regeringens egna utredare säger finns det mycket mer att önska av avtalet och dess formuleringar. Men detta är inte en fråga om rätt och fel utan om att sätta ner foten för fredens skull. Om vi kan ratificera avtalet idag, kan vi imorgon verka för dess förbättring. Så länge vi gör det tydligt att vår avsky mot allt det som äventyrar vår liv här på jorden inte bara stannar vid formuleringarna i regeringsdeklarationen eller i vårt principprogram.

Frågan måste nämligen upp på dagordningen för när vi återigen går in i en period av ökat kärnvapenhot från både USA i väst och Ryssland i öst krävs det att vi står upp för freden. För jämsides med klimathotet och de stora klassklyftorna i världen, är kärnvapen det största hotet mot vår tillvaro på jorden. Med insikten om att dessa hot är påverkbara måste vi fortsätta kampen mot massförstörelsevapen

Från borgerligt håll och Nato uttrycks en tydlig skepsis mot huruvida ett svenskt ja till konventionen kan äventyra alla framtida militära samarbeten och även muntliga försvarsgarantier. Men det som gör en frågande till den argumentationen är att det samtidigt, från samma håll lyfts fram hur verkningslöst avtalet egentligen är och hur dess politiska slagkraft är närmast obefintlig. Så i grunden handlar det om en välgrundad fruktan för våra Sveriges framtida möjligheter att ansluta sig till den militära alliansen. Enligt dem så går ett Nato-medlemskap före människors välbefinnande

Vår ingång till varför konventionen ska ratificeras handlar inte främst om att vi tror på dess genomslag – att världens kärnvapenmakter helt plötsligt kommer överge sina arsenaler. Det handlar om att sätta press, skapa ett tydligt ställningstagande mot kärnvapen tillsammans med de övriga 122 länder som skrivit under. Varken Putin eller Trump ska få en lugn stund, de ska i grunden veta om att deras militära doktriner inte längre vinner gehör, det är slut på vapenskrammel och krigsretorik som endast ingjuter oro och rädsla i världen.

Strävan efter ett globalt kärnvapenförbud sker med målet om ökad avspänning i världen och i slutändan säkrad fred. Världspolitiken ska inte domineras av doktriner som bygger på avskräckning som i sin tur leder till upprustning och konflikt. Den gemensamma säkerheten har sin grund i nedrustning och ökad tillit mellan länderna. Inte med ett ständigt överhängande hot om armageddon och massiv vedergällning.

För ett tag sedan gjorde USA tydligt att man skulle dra sig ur INF-avtalet. Den enda garanten mot fortsatt tillverkning och användning av kort- och medeldistansrobotar. Något som gjordes efter att Ryssland sedan en längre tid tillbaka valt att kringgå överenskommelsen. Det blir ytterst beklaglig när världens stormakter väljer att stanna kvar i sandlådan istället för att kratta manegen för en fredligare värld.

Genom vårt mångåriga engagemang för världsfred har Sverige blivit en erkänd aktör på den globala arenan. Våra åsikter och ställningstaganden gör avtryck i världen. Ända sedan Palmes tid har vi spelat en viktig roll i fredsförhandlingar världen över. Oavsett de borgerligas krigsiver och bristande verklighetsförankring måste vi inse att detta är en fråga som är avgörande för kommande generationer. En kärnvapenfri värld är ingen ouppnåelig utopi, det är en nödvändighet för att säkra framtiden. Vi har inget till övers för dessa massförstörelsevapen.

Anton Karlsson

Ordförande, SSU Halland