Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Morups tånge Bild: Håkan Johansson
Morups tånge Bild: Håkan Johansson

Rädda fågellivet på Morups Tånge

Hallandskusten fågelfauna har påverkats dramatiskt under de senaste decennierna.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Rädda Morups Tånges själ"

I maj förra året släppte FN en rapport om att en miljon arter riskerar att vara borta inom 30 år. Det är människans framfart som direkt eller indirekt är orsaken till denna massutrotning. Vi upprörs med rätta över att noshörningar, elefanter och tigrar jagas till utrotningens gräns i andra delar av världen. Men Sverige är inget undantag när det gäller den accelererande artfattigdomen.

Hallandskusten fågelfauna har påverkats dramatiskt under de senaste decennierna. Ett exempel är naturreservatet Morup Tånge, som är en av Sveriges bästa fågellokaler. Enligt länsstyrelsens inventeringar har antalet häckande fåglar på strandängarna minskat med 30 procent från 2002 till 2008. Och vadarfåglarna, som både häckar och rastar på Morups Tånge, har halverats sedan 1965. Att allt fler människor och hundar rör sig i området anges som en av orsakerna. Hoten mot fågellivet försöker nu länsstyrelsen åtgärda med hjälp av nya bestämmelser för naturreservatet, bland annat genom skärpta restriktioner beträffande tillgängligheten.

Länsstyrelsens förslag har lett till våldsamma protester från en insändarskribent (Rädda Morups Tånges själ, HN 24 januari). Insändaren innehåller rena osakligheter. Det är olyckligt att den formulerats som ett påhopp på fågelskådarna. Påståendena att länsstyrelsen enbart tagit hänsyn till våra behov och att området kan förvandlas till ”fågelskådarnas Disneyland” är helt enkelt felaktiga. De som påverkas mest är förmodligen vi skådare, som inte får samma möjligheter att komma nära fåglarna som vi har i dagsläget. Men vi anser att länsstyrelsens förslag till åtgärder är nödvändiga för att rädda fågellivet på Morups Tånge.

Insändarskribenten hävdar att två tredjedelar av reservatet kommer att omfattas av ett tillträdesförbud som gäller från 1 mars till 31 oktober. Men observera att förbudet endast gäller de känsliga ytorna vid Brevik och Korshamn samt i sankmarken Pölsefloen, som enligt länsstyrelsens förslag ska förvandlas till en våtmark som kommer att bli mycket attraktiv för fåglarna. De ytor som i dag används för det rörliga friluftslivet kommer ingalunda att reduceras med två tredjedelar.

Det blir även i fortsättningen möjligt att förrätta bröllop i fyrträdgården och att spana efter resterna av det gamla båtvraket i Korshamn, men inte på lika nära håll som i dag. Insändarskribenten befarar också att våtmarken i Pölsefloen ska orsaka översvämningar i de omkringliggande husens källare. Det lär knappast inträffa eftersom husen ligger högre. Våtmarkens vattennivå ska dessutom regleras.

Insändarskribentens påstående att fyra fågeltorn kommer att byggas runt våtmarken stämmer inte heller. Det handlar om låga anlagda plattformar eller observationsplatser på naturliga höjder i landskapet.

Enligt länsstyrelsen ska Morups Tånge vara tillgängligt för rekreation och friluftsliv i den mån områdets biologiska värden inte hotas. Vi anser, till skillnad mot den upprörde insändarskribenten, att länsstyrelsen gjort en god avvägning mellan folk och fåglar. Det är till stor del fågellivet som är Morups Tånges själ. Ibland är vi människor tvungna att anpassa oss.

Thomas Andersson,

ordförande i Falkenbergs ornitologiska förening

Anders Wirdheim

Hallands ornitologiska föreningar