Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Bild: isabell Höjman/TT

Projektet Ökad hälsa – minskad ohälsa

Alliansens satsning ska bryta ökande sjukskrivningstal.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

I det så kallade personal- och hälsobokslutet för Varbergs kommun 2018 redovisas på olika sätt hur kommunen arbetar för en god arbetsmiljö för kommunens viktigaste resurs - vår personal. I bokslutet framkommer det bland annat att socialförvaltningen har en sjukfrånvaro på 8,2%. För kommunen som helhet är sjukfrånvaron 6,8%. Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen är uppmärksammad av socialnämnden och att sänka sjukfrånvaron är en prioriterad fråga.

Vi inom alliansen i socialnämnden tar dessa siffror på fullaste allvar och på junisammanträdet beslutades om en satsning på projektet Ökad hälsa – minskad ohälsa. Satsningen går ut på att utöka stödet till medarbetare och första linjens chefer, dvs dem som finns närmast personalen ute i våra olika verksamheter. Prioriterade kommer de arbetsgrupper som har ett sjuktal över 8,5% att vara.

- Ett övergripande mål är att sjukfrånvaron under 2020 sjunker till 7,5% och under 2021 till 7%.

- Ett stöd vid sjukanmälan och kontakt med chef skall vara infört och implementerat senast 2020.

- Medarbetare skall ges medicinskt stöd i samband med sjukanmälan för att snabbare kunna återgå till arbete.

- Två årsarbetare med rehabilitering som spetskompetens vars funktion är att stödja chefer och medarbetare kommer att tillsättas.

Med kunskapen om att det redan idag är svårt att rekrytera personal inom många områden är det allt viktigare att värna om en god arbetsmiljö och därmed om sin viktigaste resurs – sin personal. Med denna satsning på Ökad hälsa – minskad ohälsa, är vi i Alliansen övertygade om att vi kan bryta den negativa trenden av ökande sjukskrivningstal.

Erland Linjer (M)

Anna-Karin Gustavsson (C)

Morgan Börjesson (KD)

Lena Persson (L)