Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Populistiskt att påstå att man kan få så mycket för 27 miljoner

S har velat höja skatten i många år.

Det här är en insändare/debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten.

Klicka här för att svara skribenten eller för att skriva en egen insändare. 

Svar

på "Är det populistiskt och oansvarigt att satsa på äldreomsorg och skola?

Alliansen har under många år tillfört skola och omsorg stora pengar och gör så även i år. Budgeten för socialnämnden, förskole- och grundskolenämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden uppgår under 2021 till 2 913 miljoner plus full kompensation för löneökningar under året. Det bedrivs mycket bra verksamhet i alla våra nämnder.

Skillnaden mellan Socialdemokraternas budget och vår budget för dessa verksamheter är 27 miljoner kronor (0,93 procent). När S i sin budget beskriver att dessa pengar skulle innebära tillräckligt med personal i omsorgen, ge verkliga förutsättningar för minskade barngrupper och fler personal i förskolan, minskade klasstorlekar och fler lärare och andra kompetenser, utveckling av elevhälsan och flexteamen i grundskolan, minska gruppstorlekarna och anställa fler fritidspedagoger på fritidshemmen mm, så är det inte annat än populistiskt!

Med respekt för skattebetalarna i Varberg, jag tycker att det är oärligt att påstå att allt detta kan man få för ytterligare 27 miljoner (0,93% av budgeten).

Jag vill understryka att S i sin budget har exakt samma förväntningar och beräkningar på kommande behov av effektiviseringar inom kommunens samtliga verksamheter som alliansen har. Såväl ”1%-effektiviseringen” som krav på anpassningar genom ändrade arbetssätt och användande av ny teknik.

Ja, även S budget lever upp till kommunens finansiella mål under de kommande fem åren. Men, med noll kronor i marginal. Det finns därför ingen buffert för oförutsedda händelser. Det enda vi vet säkert är att osäkerheten – på grund av pandemi och annat – är större nu än kanske någonsin!

Men, precis som jag i fullmäktigedebatten kunde få S att erkänna så är man helt inne på att höja skatten i Varberg om man får chansen. Det har S velat i många år. En skattehöjning som slår allra hårdast mot de med låga löner. Genom att lägga en budget med noll kronor i buffert så kanske de äntligen skulle få göra sin efterlängtade skattehöjning.

I Alliansen har vi ambitionen att hålla skatten oförändrad.

Ann-Charlotte Stenkil (M)

kommunstyrelsens ordförande